Kręci mnie bezpieczeństwo... w wakacje

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Płońskiego

Ilustracja do artykułu obraz 3.jpg

W dniu 18 czerwca 2018 roku odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Płońskiego.

Tematami wiodącymi posiedzenia komisji były:

 • ocena przygotowania samorządów miejskich i gminnych do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku letniego dzieci i młodzieży – „Kręci mnie bezpieczeństwo… w wakacje 2018”,
 • działania prewencyjne i profilaktyczne powiatowych służb, inspekcji i straży w zakresie zapewnienia bezpiecznego wypoczynku letniego oraz bezpieczeństwa imprez masowych organizowanych w okresie wakacyjnym,
 • bezpieczeństwo osób przebywających na obszarach wodnych – zmiany w przepisach prawnych wynikające z wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo wodne.

Gospodarze posiedzenia, Burmistrz Miasta Raciąż Mariusz Godlewski oraz Sekretarz Urzędu Gminy Raciąż Gabriela Kowalska, przedstawili członkom Komisji działania podejmowane na terenie miasta i gminy Raciąż w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje 2018”.

Wypowiedź uzupełnił Komendant Komisariatu Policji w Raciążu kom. Andrzej Mikołajewski, który omówił działania profilaktyczne, prowadzone przez dzielnicowych w szkołach i przedszkolach na administrowanym terenie.

Działania prewencyjne i profilaktyczne prowadzone w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo… w wakacje 2018” przez podległe służby i inspekcje oraz straże przedstawili kolejno:

 • Komendant Powiatowy Policji w Płońsku – mł. insp. Jarosław Brzozowski,
 • Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku – st. bryg. Paweł Jakubowski,
 • przedstawicielka Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku – Anna Zawiślińska,
 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Płońsku – Marek Gontarski.

 

Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Jarosław Brzozowski podkreślił w swoim wystąpieniu, że należy szczególną opieką objąć wszystkie imprezy masowe organizowane przez samorządy miejskie i gminne.

Występujący informowali o kontrolach prowadzonych w miejscach zorganizowanego wypoczynku (obozy sportowe, kolonie) oraz planowanych akcjach profilaktycznych
w okresie wakacyjnym.   

Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Płońsku zapoznał uczestników posiedzenia z zadaniami samorządu powiatowego i samorządów gminnych w zakresie zapewnienia bezpiecznego wypoczynku na obszarach wodnych, a zwłaszcza właściwego oznakowania miejsc szczególnie niebezpiecznych.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosta Płoński ocenił, że powiatowe służby, inspekcje i straże są dobrze przygotowane do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku mieszkańców powiatu w okresie wakacyjnym.

Zalecenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla samorządów miejskich i gminnych powiatu w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa letniego wypoczynku:

 • podejmowanie współpracy z jednostkami Policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa w czasie wakacji;
 • promowanie akcji, kampanii oraz działań edukacyjnych, propagujących bezpieczne zachowania w okresie wypoczynku letniego;
 • wspieranie działań prewencyjnych podejmowanych przez służby, mających na celu zapobieganie zjawiskom patologicznym w miejscu zamieszkania oraz wypoczynku;
 • odpowiednie oznakowanie kąpielisk, miejsc wykorzystywanych do kąpielisk oraz innych zbiorników wodnych pod względem bezpieczeństwa jak te pod względem sanitarnym (np. zakaz kąpieli);
 • zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo przy pracach polowych, (wyeliminowanie obsługi maszyn rolniczych przez młodzież małoletnią);
 • współdziałanie z Policją, w celu zapewnienia bezpieczeństwa w miejscach masowej rozrywki.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Płońsku


godziny pracy: pon - pt 8.00-16.00
tel. (23) 662 99 52, fax (23) 663 24 23
e-mail: zarzadzaniekryzysowe@powiat-plonski.pl

Soboty, niedziele i święta
tel. (23) 652 75 97, fax (23) 653 30 04
tel. kom. 604 209 998
tel. alarmowy 112
e-mail: plonsk@mazowsze.straz.pl

całodobowy telefon alarmowy 602 254 720

logo pczk

Powrót na początek strony