Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku z dnia 26.09.2019 r.

Ilustracja do artykułu 0x0.jpg

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku informuje, że w związku z awarią układu przesyłowego ścieków na terenie m. st. Warszawy prowadzony jest obecnie stały wzmożony monitoring jakości wody do spożycia na terenie miejscowości naszego powiatu w gminie Czerwińsk nad Wisłą.

Woda dostarczana mieszkańcom gminy Czerwińsk nad Wisłą z wodociągów publicznych Wychódźc, Goławin, Nieborzyn, Raszewo Dworskie, spełnia wymagania dla wody do spożycia przez ludzi.

Biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację, PPIS w Płońsku nadal przypomina o niekorzystaniu z wód Wisły w celach rekreacyjnych, do połowu ryb, pojenia gospodarskich, podlewania upraw itp.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Płońsku


godziny pracy: pon - pt 8.00-16.00
tel. (23) 662 99 52, fax (23) 663 24 23
e-mail: zarzadzaniekryzysowe@powiat-plonski.pl

Soboty, niedziele i święta
tel. (23) 652 75 97, fax (23) 653 30 04
tel. kom. 604 209 998
tel. alarmowy 112
e-mail: plonsk@mazowsze.straz.pl

całodobowy telefon alarmowy 602 254 720

logo pczk

Powrót na początek strony