Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku z dnia 18.09.2019 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku z dnia 18.09.2019 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w gminie Czerwińsk nad Wisłą

Ilustracja do artykułu kran2.jpg

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku informuje, że woda dostarczana mieszkańcom gminy Czerwińsk nad Wisłą z wodociągów publicznych Goławin, Nieborzyn, Komsin i Raszewo Dworskie spełnia wymagania dla wody do spożycia przez ludzi.

PPIS jednocześnie informuje, że w zwiazku z awarią układu przemysłowego ścieków na terenie m.st. Warszawy prowadzony jest obecnie stały wzmożony monitoring jakości wody do spożycia na terenie naszego powiatu, w gminie Czerwińsk nad Wisłą.

PPIS przypomina również o niekorzystaniu z wody z rzeki Wisły do pojenia zwierząt gospodarskich, podlewania upraw, połowu ryb oraz w celach rekreacyjnych.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Płońsku


godziny pracy: pon - pt 8.00-16.00
tel. (23) 662 99 52, fax (23) 663 24 23
e-mail: zarzadzaniekryzysowe@powiat-plonski.pl

Soboty, niedziele i święta
tel. (23) 652 75 97, fax (23) 653 30 04
tel. kom. 604 209 998
tel. alarmowy 112
e-mail: plonsk@mazowsze.straz.pl

całodobowy telefon alarmowy 602 254 720

logo pczk

Powrót na początek strony