Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku z dnia 12.09.2019 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku z dnia 12.09.2019 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w gminie Czerwińsk nad Wisłą

Ilustracja do artykułu kran2.jpg

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku informuje, że woda dostarczana mieszkańcom gminy Czerwińsk nad Wisłą z wodociągów publicznych Goławin oraz Nieborzyn spełnia wymagania dla wody do spożycia przez ludzi.

Natomiast wodociąg publiczny Wychódźc i Raszewo Dworskie wykazuje warunkową przydatność wody do spożycia. Może być wykorzystywana docelów gospodarczych bez ograniczeń, natomiast do picia tylko po przegotowaniu. Wskazane jest również używanie przegotowanej wody do mycia zębów oraz mycia owoców i warzyw, które będą spożywane na surowo.

PPIS przypomina również o niekorzystaniu z wody z rzeki Wisły do pojenia zwierząt gospodarskich, podlewania upraw, połowu ryb oraz w celach rekreacyjnych.

W załączeniu komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku z dnia 12.09.2019 roku.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Płońsku


godziny pracy: pon - pt 8.00-16.00
tel. (23) 662 99 52, fax (23) 663 24 23
e-mail: zarzadzaniekryzysowe@powiat-plonski.pl

Soboty, niedziele i święta
tel. (23) 652 75 97, fax (23) 653 30 04
tel. kom. 604 209 998
tel. alarmowy 112
e-mail: plonsk@mazowsze.straz.pl

całodobowy telefon alarmowy 602 254 720

logo pczk

Powrót na początek strony