Komunikat 80/2021 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku z dnia 31.08.2021 r.

Komunikat 80/2021 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku z dnia 31.08.2021 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Szczytno gmina Załuski.

1.jpg

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku, informuje, że uzyskane wyniki badań próbek wody pobranych w dniach 27.08.2021 r. i 28.08.2021 r. z urządzeń/instalacji wodociągu Szczytno wykazały obecność bakterii grupy coli pozwalających na stwierdzenie warunkowej przydatności do spożycia przez ludzi.

Dostarczana woda w czasie prowadzenia okresowej dezynfekcji związkami chloru, może stanowić dla konsumentów istotną uciążliwość z powodu odczuwanych zmian właściwości smakowych i zapachowych.

Poniżej w załącznikach cała treść komunikatu

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Płońsku


godziny pracy: pon - pt 8.00-16.00
tel. (23) 662 99 52, fax (23) 663 24 23
e-mail: zarzadzaniekryzysowe@powiat-plonski.pl

Soboty, niedziele i święta
tel. (23) 652 75 97, fax (23) 653 30 04
tel. kom. 604 209 998
tel. alarmowy 112
e-mail: plonsk@mazowsze.straz.pl

całodobowy telefon alarmowy 602 254 720

logo pczk

Powrót na początek strony