ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO „HURAGAN 2018”

Ilustracja do artykułu DSC_0069.JPG

    Zgodnie z „Planem działania w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa powiatu płońskiego na 2018 rok” oraz „Planem pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego” Starosta Płoński zarządził przeprowadzenie w dniach 27-28 września br. ćwiczenia PZZK z udziałem Miejskich i Gminnych Zespołów Zarządzania Kryzysowego z terenu powiatu płońskiego, powiatowych służb inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu nt. „Działanie administracji publicznej oraz powiatowych służb, inspekcji i straży i jednostek organizacyjnych powiatu w sytuacji kryzysowej spowodowanej przejściem huraganu na znacznym obszarze powiatu, w zakresie usuwania skutków huraganu oraz niesienia pomocy poszkodowanym”. pod kryptonimem „HURAGAN 2018”

     Ćwiczenia odbyły się pod kierownictwem Starosty Płońskiego, a na koordynatora ćwiczeń został wyznaczony Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich - Tadeusz Ignał.

Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie i doskonalenie procedur współdziałania organów i sił ratowniczych powiatu płońskiego w sytuacji kryzysowej spowodowanej przejściem huraganu na znacznym obszarze powiatu w zakresie usuwania skutków huraganu oraz niesienia pomocy poszkodowanym.

     Autorzy scenariusza ćwiczeń założyli, że w nocy z 26 na 27 września br. na teren powiatu płońskiego nasunął się chłodny front atmosferyczny, na którego przedpolu wystąpiły ulewne opady deszczu (powyżej 50 l/m2), opady gradu oraz bardzo silny wiatr zachodni dochodzący w porywach do 110 km/h.

W wyniku przejścia frontu atmosferycznego na terenie powiatu płońskiego doszło do licznych uszkodzeń budynków, zerwania linii energetycznych oraz zablokowania dróg przez powalone drzewa.

Wzrósł niebezpiecznie poziom wód w małych rzekach i ciekach wodnych. Wystąpiły liczne podtopienia na terenie miast Płońsk i Raciąż oraz gminy Baboszewo.

     Zadaniem ćwiczących zespołów w pierwszym dniu ćwiczenia 27 września br., było wypracowanie projektów rozwiązań i przedstawienie propozycji działań w sytuacjach kryzysowych wynikających z podgrywki (sytuacji ćwiczebnych) dla właściwych organów zarządzania kryzysowego (wójta, burmistrza, starosty).

W pierwszym dniu ćwiczenia brały udział:

  • Powiatowy oraz Miejskie i Gminne Zespoły Zarządzania Kryzysowego;
  • służby dyżurne oraz zespoły operacyjne powiatowych służb, inspekcji i straży;
  • przedstawiciele powiatowych jednostek organizacyjnych;
  • zespół ćwiczący Nadleśnictwa Płońsk.

     W drugim dniu ćwiczenia, 28 września br., w obiekcie Leśnictwa Kuchary zostało przeprowadzone szkolenie doskonalące członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, szefów Miejskich i Gminnych Zespołów Zarządzania Kryzysowego, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz pracowników realizujących zadania zarządzania kryzysowego w jednostkach samorządowych.

Rozpoczynając szkolenie, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Płonsku - Tadeusz Ignał, dokonał krótkiej oceny realizacji zadań w pierwszym dniu ćwiczenia.

Pozytywnie ocenił współdziałanie organów samorządowych z siłami ratowniczymi powiatu oraz funkcjonowanie systemu ostrzegania i alarmowania w sytuacjach zagrożeń.

     W ramach szkolenia doskonalącego Naczelnik WZKiSO przedstawił organizację realizacji zadań zarządzania kryzysowego na terenie powiatu płońskiego, w tym: zadania organów właściwych w zakresie realizacji zadań zarządzania kryzysowego w sprawach zarządzania kryzysowego – starosty, burmistrza, zadania i zasady funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz zasady opracowania planów zarządzania kryzysowego.

     Przybyły na szkolenie Zastępca Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku RZGW w Warszawie – Tomasz Pokropski przedstawił „Płaszczyzny współdziałania struktur Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z organami administracji samorządowej w zakresie ochrony przeciwpowodziowej”

     Przedstawiciel KP PSP w Płońsku Naczelnik Wydziału Operacyjnego – bryg. Janusz Majewski omówił zasady uruchamiania sił PSP i OSP do działań ratowniczych prowadzonych na terenie powiatu.

     Przedstawiciel Powiatowego Lekarza Weterynarii – Anna Multan przedstawiła aktualną sytuacja zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa ASF na terenie powiatu płońskiego. Zapoznała uczestników szkolenia z działaniami prowadzonymi przez inspekcję weterynaryjną w poszczególnych strefach zagrożeń: żółtej, czerwonej i niebieskiej.

St. spec. służby leśnej Paweł Boski (Nadleśnictwo Płońsk)  przedstawił „Organizację ochrony przeciwpożarowej lasów administrowanych przez Nadleśnictwo Płońsk”, a st. spec. służby leśnej Szymon Różański omówił „Szczegółowe przypadki postępowania ze zwierzyną łowną”.

    Starosta Płoński Andrzej Stolpa podziękował wszystkim uczestnikom ćwiczenia za zaangażowanie i wysoki profesjonalizm w działaniach reagowania kryzysowego, nie tylko tych ćwiczebnych, ale i tych wynikających z codziennych zagrożeń.

Serdeczne podziękowania złożył wszystkim pracownikom Nadleśnictwa Płońsk za pomoc  w organizacji ćwiczeń.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Płońsku


godziny pracy: pon - pt 8.00-16.00
tel. (23) 662 99 52, fax (23) 663 24 23
e-mail: zarzadzaniekryzysowe@powiat-plonski.pl

Soboty, niedziele i święta
tel. (23) 652 75 97, fax (23) 653 30 04
tel. kom. 604 209 998
tel. alarmowy 112
e-mail: plonsk@mazowsze.straz.pl

całodobowy telefon alarmowy 602 254 720

logo pczk

Powrót na początek strony