Bezpieczne wakacje 2019

W dniu 12.06.2019 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Płońskiego

Ilustracja do artykułu bezpieczne_wakacje_0.jpg

W dniu 12.06.2019 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Płońskiego, któremu przewodniczyła Starosta Płoński Elżbieta Wiśniewska.

W posiedzeniu uczestniczyli, oprócz członków „Komisji”, szefowie powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu, przedstawiciele miast i gmin powiatu.

Komisja zapoznała się z oceną stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu przedstawioną przez:

  • Komendanta Powiatowego Policji insp. Jarosława Brzozowskiego,
  • Z-cę Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Dariusza Brzezińskiego,
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Krzysztofa Bielskiego,
  • Powiatowego Lekarza Weterynarii Lecha Chybałę.

Do najbardziej niepokojących zagrożeń zaliczono kolizje i wypadki w ruchu drogowym.

Komendant Powiatowy Policji wystąpił z inicjatywą utworzenia Państwowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, której celem działania byłoby m.in.:

  • inicjowanie działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  • upowszechnianie i promowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  • pozyskiwanie środków finansowych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Inicjatywa utworzenia Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego uzyskała aprobatę Starosty Płońskiego Elżbiety Wiśniewskiej.

W dalszej części posiedzenia szefowie powiatowych służb, inspekcji i straży przedstawili stan przygotowań podległych jednostek organizacyjnych do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku letniego w czasie wakacji w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje 2019”.

Naczelnik T. Ignał przedstawił zadania samorządów miejskich i gminnych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na obszarach wodnych, szczególnie zwracając uwagę na te najbardziej niebezpieczne: wyrobiska pożwirowe, glinianki, stawy. 

Komendant Powiatowy Policji insp. Jarosław Brzozowski zaapelował do przedstawicieli samorządów miast i gmin powiatu płońskiego o przestrzeganie procedur podczas organizowania, tak licznych w okresie wakacyjnym, imprez masowych.

Podkreślił, że to na organizatorze głównie spoczywa obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy masowej.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Płońsku


godziny pracy: pon - pt 7.30-15.30
tel. (23) 662 99 52, fax (23) 663 24 23
e-mail: zarzadzaniekryzysowe@powiat-plonski.pl

Soboty, niedziele i święta
tel. (23) 652 75 97, fax (23) 653 30 04
tel. kom. 604 209 998
tel. alarmowy 998
e-mail: plonsk@mazowsze.straz.pl

całodobowy telefon alarmowy 602 254 720

logo pczk

Powrót na początek strony