Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

K(11).png

 

Zadanie dofinansowane ze środków państwowego funduszu celowego

Nazwa funduszu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Nazwa zadania:

„Remont drogi powiatowej nr 3059W Ilinek – Kucice – Bulkowo – Bodzanów”

Całkowita wartość inwestycji: 1 285 314,95 zł

Kwota dofinansowania: 771 188,97 zł

7 października, w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim Elżbieta Wiśniewska Starosta Płoński wraz z Panem Krzysztofem Wrzesińskim Wicestarostą oraz Panią Anettą Klimkiewicz Skarbnikiem Powiatu podpisali dwie umowy z Panem Sylwestrem Dąbrowskim - Wicewojewodą Mazowieckim o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

„Cieszę się bardzo, że dwa złożone przez nas wnioski uzyskały dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Poprawa stanu dróg powiatowych dla obecnego Zarządu Powiatu jest priorytetem, dlatego sięgamy po wszelkie możliwe programy umożliwiające pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na inwestycje drogowe.” - mówi Krzysztof Wrzesiński Wicestarosta Powiatu Płońskiego.

Umowy podpisano na:

Remont drogi powiatowej nr 3059W Ilinek – Kucice - Bulkowo – Bodzanów.

W ramach remontu w miejscowościach Sarnowo-Góry – Wilamowice na odcinku o długości 3,2 km zostało wykonane:

  1. Odtworzenie istniejących rowów,
  2. Wykonanie nowej nawierzchni,
  3. Ścinka istniejących poboczy i wykonanie nowych z kruszywa łamanego.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów WAPNOPOL Sp. z o.o., ul. Młodzieżowa 3/32, 09 – 100 Płońsk.

 

Zadanie dofinansowane ze środków państwowego funduszu celowego

Nazwa funduszu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Nazwa zadania:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3069W Trębki – Kamienica - Strzembowo - do drogi nr 570”

Całkowita wartość inwestycji: 1 833 597,14 zł

Kwota dofinansowania: 1 100 158,28 zł

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 3069W Trębki – Kamienica - Strzembowo - do drogi nr 570.

Przebudowa realizowana jest na odcinku Złotopolice – Kamienica – Naborowo o długości 2,85 km.

W ramach przebudowy zostanie wykonane

  1. Odtworzenie istniejących rowów,
  2. Poszerzenie istniejącej nawierzchni jezdni i wykonanie nowej nawierzchni,
  3. Remont istniejących przepustów pod zjazdami,
  4. Wykonanie nowych poboczy z kruszywa łamanego,
  5. Wykonanie oznakowania poziomego,
  6. Montaż radaru ze znakiem informującym o prędkości pojazdu.

 

Wykonawcą robót jest DROG-BET Marcin Głuchowski, ul. Gawłowska 179a, 96 – 500 Sochaczew.

Powrót na początek strony