Regulamin

I wiślane regaty pychówek o PUCHAR WISŁY Czerwińsk n/Wisłą 26 czerwca 2010 r.

I wiślane regaty pychówek o PUCHAR WISŁY
Czerwińsk n/Wisłą
26 czerwca 2010 r.

Celem organizatorów zawodów jest propagowanie tradycji związanych z Wisłą, nawiązanie mocniejszych kontaktów między miastami i gminami nadwiślańskimi poprzez rywalizację sportową w nietypowej dyscyplinie, głęboko osadzonej w lokalnej tradycji, oraz wprowadzenie tych zawodów do kalendarza corocznych imprez sportowo-kulturalnych miast i gmin, których reprezentacje wezmą udział w zawodach. 

REGULAMIN

I. TERMIN I MIEJSCE:

I edycja regat odbędzie się 26 czerwca 2010 roku w Czerwińsku n/Wisłą, pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, Starosty Powiatu Płońskiego i Wójta Gminy Czerwińsk n/ Wisłą 

II. KIEROWNICTWO I ORGANIZACJA:

Biuro regat: Czerwińsk n/Wisłą, stary bulwar, zjazd od ul. Królowej Jadwigi
Dyrektor regat: Ryszard Kopański

III. ZGŁOSZENIA OSAD:

W zawodach uczestniczyć mogą dwuosobowe osady zgłoszone przez samorządy miast, gmin i powiatów. 
Zgłoszenie osad dokonuje się faxem, nr 023-663 24 25, lub mailem, adres: promocja@powiat-plonski.pl, tel. kontaktowy 023-663 24 24
Ostateczny termin zgłaszania osad: 11.06.2010 roku
Organizatorzy zastrzegają możliwość nie przyjęcia zgłoszenia w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszonych osad.
Członkowie osad mają obowiązek złożenia organizatorom w dniu wyścigu oświadczenia o stanie zdrowia zezwalające na udział w regatach. Załącznik Nr 1 do regulaminu.

IV. SKRÓCONY PROGRAM WYŚCIGU:

26 czerwca 2010 r., Czerwińsk n/Wisłą, stary bulwar, zjazd od ul. Królowej Jadwigi:

09.00 – 10.00 zgłoszenie osad i potwierdzenie startu w punkcie organizacyjnym,

10.00 – 12.00 zapoznanie osad z trasą wyścigu i próbne biegi łódką, którą zostaną rozegrane zawody,

12.00 – 15.00 wyścig,

V. REGULAMIN WYŚCIGU:

Nad prawidłowym przebiegiem wyścigu zgodnie z regulaminem, czuwać będzie komisja sędziowska.

1) Start do wyścigu odbędzie się o godzinie zapisanej w programie imprezy.

2) Osady startują w kolejności ustalonej w wyniku losowania.

3) Każda z załóg płynie w zawodach w tej samej łódce.

4) Zawody odbywają się na wyznaczonej przez organizatorów trasie.

5) Trasa zawodów:

a) pierwszy etap trasy to ok. 100-metrowy odcinek w górę rzeki, łączący linię startu z punktem X wyznaczonym na brzegu, który trzeba pokonać wyłącznie przy użyciu wioseł pychowych;

b) po dopłynięciu do punktu X, jeden z członków załogi zmienia wiosło pychowe na dulki;

c) drugi etap trasy wyznaczony będzie na odcinku między punktem X i boją ustawioną 
w odległości ok. 30 metrów od brzegu;

d) boję trzeba opłynąć dookoła zaczynając od jej prawej strony;

e) podczas okrążania boi nie można jej dotknąć burtą łodzi ani wiosłem;

f) za każde dotknięcie boi doliczane będą karne sekundy. Jedno dotknięcie to 15 sekund karnych doliczanych do łącznego czasu biegu załogi;

g) po okrążeniu boi należy wrócić do punktu startu na brzegu, złożyć wiosła na dnie łodzi, zakotwiczyć łódkę w wyznaczonym rejonie zakotwiczenia i dobiec do wyznaczonej linii mety. 

6) Określenie zwycięzcy wyścigu:
Wygrywa osada, która osiągnie najlepszy czas na mecie. 
Komisja sędziowska mierzy czasy uzyskane na dystansie, przekazując międzyczasy do komisji sędziowskiej na metę regat. Pomiar czasu danej załogi zostaje zatrzymany w chwili w której drugi z członków załogi przekracza linię mety.

7) Podczas wyścigu osadom towarzyszy łódź motorowa z sędzią i ratownikami.

8) Osady mają obowiązek uczestniczenia w wyścigu w kamizelkach ratunkowych, oraz bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom sędziów i ratowników nadzorujących przebieg regat. Nie stosowanie się do poleceń może skutkować wykluczeniem z regat.

9) Organizatorzy fundują dla uczestników regat pamiątkowe dyplomy, a dla trzech zwycięskich załóg puchary.

10) Uroczyste zakończenie zawodów, oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystości na scenie głównej na terenie przyklasztornym w Czerwińsku 
n/ Wisłą, ok. godz. 17.30.
Powrót na początek strony