Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta

Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Płońska powołana została do istnienia przez władze samorządowe Płońska w styczniu 1995 roku jako jeden z działów organizacyjnych Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku. Jest placówką informacyjno – dokumentacyjną realizującą program tworzenia zbioru wielopoziomowej informacji o dziedzictwie kulturowym Płońska i ziemi płońskiej. W sposób usystematyzowany gromadzi informacje o najnowszych dziejach Płońska i jego współczesnym krajobrazie społeczno – kulturalnym oraz podejmuje działania na rzecz udokumentowania wielowiekowej historii Płońska gromadząc wiedzę o materialnym i duchowym dziedzictwie kulturowym ziemi płońskiej, odtwarzając biografie najstarszych płońskich rodzin, rejestrując, opracowując i upowszechniając relacje i wspomnienia dawnych mieszkańców Płońska - świadków płońskiej historii XX wieku oraz ich potomków. 

Działa w kilku obszarach: 

informacyjnym, poprzez tworzenie systemu informacji o przeszłości i teraźniejszości Płońska i ziemi płońskiej;
dokumentacyjnym, poprzez odnajdywanie, pozyskiwanie i opracowywanie materiałów piśmienniczych i ikonograficznych związanych z Płońskiem i ziemią płońską; 
edukacyjnym, poprzez organizowanie spotkań popularyzujących wiedzę o dziejach Płońska, z udziałem dzieci i młodzieży z placówek oświatowych i wychowawczych z terenu Płońska i powiatu płońskiego oraz przedstawicieli środowisk zawodowych i grup pokoleniowych, a także poprzez przygotowywanie prezentacji i ekspozycji tematycznych zgromadzonych zbiorów oraz opracowywanie i upowszechnianie zapisów wspomnień najstarszych pokoleń mieszkańców Płońska. 


Powrót na początek strony