Kultura

N/w placówki upowszechniają szeroko rozumianą kulturę poprzez:
- prowadzenie zespołów artystycznych i kół zainteresowań (taniec, muzyka, teatr)
- organizowanie seansów filmowych, koncertów, konkursów, imprez artystycznych i okolicznościowych
- organizowanie wystaw i spotkań z twórcami i pisarzami.

Dużą popularnością w Płońsku i nie tylko cieszy się grupa taneczna "Mażoretki", Młodzieżowa Orkiestra Dęta oraz Ludowy Zespół Artystyczny "Płońsk". W kalendarz stałych imprez na dobre wpisały się Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne "Kupalnocka", które odbywają się z udziałem zespołów ludowych z różnych stron świata.

Biblioteki publicznych obok działalności podstawowej często organizują przysposobienie czytelnicze dzieci i młodzieży, dyskusje nad książką, spotkania z pisarzami, konkursy plastyczne i literackie, wystawy itp.

Na terenie powiatu, przy Ochotniczych Strażach Pożarnych działają orkiestry dęte, które uświetniają swoimi występami święta państwowe, kościelne, lokalne uroczystości i pogrzeby zasłużonych osób.

Ze względu na rolniczy charakter powiatu kultywowane są w społeczeństwie tradycje dożynkowe. Towarzyszą im barwne korowody z wieńcami dożynkowymi. Popularnością cieszą się także "Zapusty", gdzie prezentują się zespoły ludowe kultywujące dawne tradycje przekazywane z pokolenia na pokolenie.
Powrót na początek strony