Zapraszamy organizacje pozarządowe do konsultacji

Starostwo Powiatowe w Płońsku zaprasza organizacje pozarządowe z terenu powiatu płońskiego w dniach od 27 września do 18 października 2019 r. do konsultacji dot. projektu programu współpracy powiatu płońskiego z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok.

Ilustracja do artykułu konsultacje rozmowy.png

Projekt programu jest dostępny: na stronie internetowej powiatu w zakładce organizacje pozarządowe – programy współpracy, na BIP w zakładce organizacje pozarządowe – programy współpracy i konsultacje społeczne, w załączniku poniżej, wywieszony jest również na tablicach ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Płońsku. Zostanie również przesłany w formie elektronicznej podmiotom, które udostępniły swój adres poczty elektronicznej.

 Na otwartym spotkaniu w dniu 15 października 2019 roku o godz. 17.30 w Starostwie Powiatowym w Płońsku, ul. Płocka 39, II piętro-sala konferencyjna - p. 325, organizacje pozarządowe będą mogły przedstawić swoją opinię na temat projektu programu współpracy powiatu płońskiego z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok oraz wyrazić opinię odnośnie realizacji programu współpracy w 2019 roku.  Podczas spotkania obecna będzie przedstawicielka Federacji Mazowia, która zaprezentuje możliwości współpracy z organizacjami pozarządowymi z terenu powiatu płońskiego.

W trakcie trwania konsultacji od 27 września  do 18 października 2019 roku prosimy o zgłaszanie swoich uwag i propozycji, dotyczących projektu programu na adres e-mail:  kornarowicz@powiat-plonski.pl

 

 

Powrót na początek strony