Zapraszamy do udziału w V sesji Rady Powiatu Płońskiego

Zapraszamy do udziału w V sesji Rady Powiatu Płońskiego, która odbędzie się dnia 30 stycznia 2019 roku (środa) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej 39 (II piętro, sala 325)

Ilustracja do artykułu sesja.jpg

Zapraszamy do udziału w V sesji Rady Powiatu Płońskiego, która odbędzie się dnia 30 stycznia 2019 roku (środa) o godz. 1300 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej 39 (II piętro, sala 325), z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Powiatu Płońskiego.
 3. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu z działalności Zarządu w okresie między sesjami Rady Powiatu.
 4. Wystąpienia zaproszonych gości.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Płońskiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Płońsku.
 8. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Płońskiego za 2018 rok.
 10. Oświadczenia radnych.
 11. Zamknięcie sesji.

 

 

Powrót na początek strony