XX sesja Rady Powiatu Płońskiego

31 marca 2020 roku (wtorek) o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej 39 (II piętro, sala 325), odbędzie się XX sesja Rady Powiatu Płońskiego.

Ilustracja do artykułu sesja Rady Powiatu grudzień.JPG

XX sesji Rady Powiatu Płońskiego odbędzie się dnia 31 marca 2020 roku (wtorek) o godz. 1530 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej 39 (II piętro, sala 325), z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Powiatu Płońskiego.
 3. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu z działalności Zarządu w okresie między sesjami Rady Powiatu.
 4. Wystąpienia zaproszonych gości.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Płońskiego w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora SPZZOZ w Płońsku.
 6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Płońsku wraz z informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2019 rok oraz informacji o funkcjonowaniu oraz roli Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa jako narzędzie w procesie zarządzania bezpieczeństwem powiatu.
 7. Przyjęcie informacji na temat przeprowadzenia audytu re- certyfikujacego Systemu Zarządzania Jakością w SPZZOZ w Płońsku.
 8. Przyjęcie informacji na temat ostatecznie zawartych umów z NFZ na rok 2020.
 9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku za 2019 rok.
 10. Przyjęcie informacji o realizacji zadań Państwowego Inspektoratu Weterynarii w Płońsku w 2019 roku.
 11. Przyjęcie sprawozdania pn. „Ocena działalności Społecznej Straży Rybackiej”.
 12. Oświadczenia radnych.
 13. Zamknięcie sesji.

                                                                                              

Ze względu na podejmowane działania mające na celu przeciwdziałanie epidemii COVID- 19 informuję, że sesja jest zaplanowana  bez udziału publiczności oraz zaproszonych gości. Zachęcam do oglądania obrad poprzez Internet.

 

Powrót na początek strony