XLIV sesja Rady Powiatu Płońskiego

24 listopada (ŚRODA) o godz. 14:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej 39 (II piętro pok. nr 325) odbędzie się XLIV sesja Rady Powiatu Płońskiego.

radni powiatu siedzą przy stołach podczas sesja Rady

Sesja Rady Powiatu Płońskiego zostanie przeprowadzona w programie e-Sesja.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołów z XLII i XLIII sesji Rady Powiatu Płońskiego.
 3. Wystąpienia zaproszonych gości.
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu z działalności Zarządu w okresie między sesjami Rady Powiatu.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości Staroście Płońskiemu.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miasto Płońsk zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat na rok 2022 za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2022.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Współpracy Powiatu Płońskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2022.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla powiatu płońskiego na lata 2021-2024”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Płońskiego.
 12. Przyjęcie informacji o opiece lekarskiej i pielęgniarskiej nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania.
 13. Przyjęcie informacji na temat inwestycji realizowanych w roku 2021 oraz planowanych do realizacji w 2022 roku.
 14. Oświadczenia radnych.
 15. Zamknięcie sesji.

 

W związku z trwającą epidemią COVID-19, w  trosce o bezpieczeństwo uczestników sesji Rady Powiatu, rekomendujemy oglądanie transmisji obrad przez Internet.

 

Powrót na początek strony