XIII sesja Rady Powiatu Płońskiego

Zapraszamy do udziału w XIII sesji Rady Powiatu Płońskiego, która odbędzie się dnia 25 września 2019 roku (środa) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej 39 (II piętro, sala 325)

Ilustracja do artykułu DSC_0393.JPG

Zapraszamy do udziału w XIII  sesji Rady Powiatu Płońskiego, która odbędzie się dnia 25 września 2019 roku (środa) o godz. 1400 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej 39 (II piętro, sala 325), z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołów z XI i XII sesji Rady Powiatu Płońskiego.
 3. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu z działalności Zarządu w okresie między sesjami Rady Powiatu.
 4. Wystąpienia zaproszonych gości.
 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu jst. za I półrocze 2019 roku.
 6. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
 7. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZZOZ w Płońsku za I półrocze 2019 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Płońskiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Skarbnika Powiatu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia rodziny zastępczej zawodowej, prowadzącego rodzinny dom dziecka oraz rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego.
 12. Przyjęcie informacji na temat: „Osiągnięcia sportowe dzieci i młodzieży szkolnej Powiatu Płońskiego w roku szkolnym 2018/2019”.
 13. Przyjęcie informacji na temat: ,,Ocena działalności Społecznej Straży Rybackiej”.
 14. Oświadczenia radnych.
 15. Zamknięcie sesji.

                                                          

Powrót na początek strony