Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Płońsku
w godz. pracy: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30
tel. (23) 662 99 52, fax (23) 663 24 23
tel. kom. (alarmowy, całodobowy) 602 254 720
e-mail: zarzadzaniekryzysowe@powiat-plonski.pl
soboty, niedziele i święta
tel. (23)662 27 16, fax (23) 662 27 87
tel. alarmowy 998
e-mail: plonsk@mazowsze.straz.pl

Aktualności

Brak ikony

Odwołanie pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Nowe Miasto oraz na terenie gminy Sochocin
14.03.2017 r., godz. 13.00

W związku z obniżeniem poziomu wody w rzece Sonie oraz w rzece Wkra

Pogotowie przeciwpowodziowe na terenie gminy Nowe Miasto
08.03.2017 r., godz. 12.00

W związku z przekroczeniem stanu ostrzegawczego na rzece Sonie

Odwołanie pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Nowe Miasto
23.02.2017 r., godz. 16.00

Zarządzenie Nr 12/2017 Wójta Gminy Nowe Miasto

Pogotowie przeciwpowodziowe na terenie gminy Sochocin
23.02.2017 r., godz. 13.00

W związku z przekroczeniem stanu ostrzegawczego na rzece Wkrze