Dziś jest 04 marzec 2015 r., imieniny Kazimierza, Lucji
Wyszukiwarka

Płońsk
fot.: Robert Chudzyński

Ośrodek rekreacyjny na rzeką Wkrą
fot.: Robert Chudzyński

Zdunowo
fot.: Robert Chudzyński

Ikona

Szanowny Mieszkańcu Powiatu Płońskiego! Jeżeli jesteś osobą wymagającą całodobowej opieki z powodu choroby, niepełnosprawności, niemogącą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu... Czytaj więcej informacji o: Zamieszkaj w naszym Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie!


10.02.2015 r., godz. 11.39
Wiedza, aktywność szansą na sukces

Ikona

Celem Targów Edukacyjnych jest pomoc młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w wyborze kierunku dalszego kształcenia, ułatwienie dostępu do aktualnych ofert wyższych uczelni... Czytaj więcej informacji o: Wiedza, aktywność szansą na sukces


 

05.02.2015 r., godz. 11.48
Spotkanie Noworoczne 2015

Ikona

W poniedziałkowe popołudnie 2 lutego 2015r. ok. 250 osób spotkało się w „Dworku Marzenie” w Strachowie na spotkaniu noworocznym, by uroczystym, jeszcze świątecznym akcentem rozpocząć nowy rok... Czytaj więcej informacji o: Spotkanie Noworoczne 2015


 
Ikona

3 lutego br. na posiedzeniu Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego Starosta Płoński Andrzej Stolpa został wybrany na stanowisko jednego z czterech wiceprzewodniczących Konwentu... Czytaj więcej informacji o: Starosta wiceprzewodniczącym Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego


 

30.01.2015 r., godz. 15.26
Wolontariusz roku wybrany

Ikona

Konkurs miał na celu propagowanie idei wolontariatu oraz wyrażenie podziękowania tym, którzy dobrowolnie, ochoczo i bez wynagrodzenia działają na rzecz mieszkańców powiatu płońskiego... Czytaj więcej informacji o: Wolontariusz roku wybrany


 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Płońskiego z dnia 09.01.2015 r, znak RŚ.6341.73.2014 dotyczącej pozwolenia na przebudowę rowu przy drodze gminnej, nr ewid.działki 161/2 w Ćwiklinie,gm. Płońsk
27.02.2015 r., godz. 13.14

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przy drodze gminnej, stanowiącej działkę nr ewid. 229 obręb 0008 Ćwiklin, gm. Płońsk
27.02.2015 r., godz. 11.29

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przy drodze powiatowej nr 3038W Kołoząb - Biele, stanowiącej działkę nr ewid. 200 obręb 0002 Biele Brzeźnica, gm. Sochocin
27.02.2015 r., godz. 11.22

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przy drodze gminnej, nr ewid. działki 70 obręb 0026 Raźniewo, gm. Płońsk
27.02.2015 r., godz. 11.11

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przy drodze powiatowej nr 3068W, stanowiącej działkę nr ewid. 73 obręb 0030 Srebrna, gm. Naruszewo
27.02.2015 r., godz. 11.00

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przy drodze wojewódzkiej Nr 632 w km 3+475SP w miejscowości Poświętne, gmina Płońsk
11.02.2015 r., godz. 10.55

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu, działka nr ewid. 896 obręb 0233 Raciąż, poprzez wykonanie przepustu z drogi gminnej na działkę nr ewid. 2118/2 w miejscowości Raciąż
11.02.2015 r., godz. 10.20

Zawiadomienie wszczęciu postępowania administracyjnego sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za udostępnienie Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie dla nieruchomości położonej w Sochocinie, gm. Sochocin
06.02.2015 r., godz. 12.25

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Płońskiego dotyczącej wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wylotem brzegowym do rzeki Raciążnicy ścieków komunalnych w Raciążu
06.02.2015 r., godz. 11.55

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na-przejście telekomunikacyjną linią kablową światłowodową pod rzeką Potok Zadębie km 15+007 biegu rzeki (działka nr ewid.496 obręb Kodłutowo)gm. Raciąż
03.02.2015 r., godz. 13.53

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: - przejście telekomunikacyjną linią kablową światłowodową pod rzeką Turką w km 6+227 biegu rzeki, działka nr ewid.80 obręb 0027 Rostki gm.Nowe Miasto
03.02.2015 r., godz. 13.37

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, z zakładu przy ul. Przemysłowej 13A w Płońsku, do kanalizacji PGK w Płońsku Sp. z o.o.
03.02.2015 r., godz. 12.40

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przy drodze gminnej Pilitowo – Cempkowo, stanowiącej działkę drogową nr ewid. 165 obręb 0005 Cempkowo gm.Płońsk
03.02.2015 r., godz. 12.31

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przy drodze gminnej nr 300169W, stanowiącej działkę drogową nr ewid. 82 obręb 0042 Wola Folwark, gm. Baboszewo
29.01.2015 r., godz. 08.43

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przy drodze powiatowej nr 3051W Strachowo – Lisewo – Joniec, działka nr ewid. 134 obręb Joniec Kolonia, gm. Joniec
27.01.2015 r., godz. 09.30

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przy drodze gminnej nr 300169W, stanowiącej działkę drogową nr ewid. 82 obręb 0042 Wola Folwark, gm. Naruszewo
27.01.2015 r., godz. 09.13

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przy drodze powiatowej nr 3048W, stanowiącej działkę drogową nr ewid. 245 obręb 0019 Miszewo B gm. Nowe Miasto
27.01.2015 r., godz. 09.05

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: likwidację rowu przydrożnego przy ul. Wieczorków w Płońsku, zlokalizowanego na działkach nr ewid. 301, 2423/7, 2423/9 obręb 0217 Miasto Płońsk.
26.01.2015 r., godz. 09.05

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych w postaci studni wraz z wyposażeniem na terenie działki nr ewid. 61 w m. Naborówiec gm. Załuski
22.01.2015 r., godz. 08.37

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przy drodze gminnej stanowiącej działkę drogową nr ewid. 161/2 w miejscowości Ćwiklin gm. Płońsk, poprzez wykonanie dwóch przepustów
11.12.2014 r., godz. 09.30

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przy drodze gminnej stanowiącej działkę drogową nr ewid. 161/2 w miejscowości Ćwiklin gm. Płońsk
10.12.2014 r., godz. 09.30

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego, obręb Koziminy Stachowe gm. Płońsk
04.12.2014 r., godz. 09.15

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przy drodze powiatowej Nr 3054W, poprzez wykonanie przepustów pod projektowanymi zjazdami z DP 3061W, gm. Dzierzążnia, powiat płoński
03.12.2014 r., godz. 12.40

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przy drodze gminnej stanowiącej działkę drogową nr ewid. 49 w miejscowości Michalinek gm. Płońsk
03.12.2014 r., godz. 12.30

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przy drodze powiatowej Nr 3054W, w miejscowości Cempkowo, gm. Płońsk, powiat płoński woj. mazowieckie.
03.12.2014 r., godz. 11.15

Zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z gminnej oczyszczalni ścieków typu „LEMNA” w miejscowości Kondrajec gm. Sochocin
01.12.2014 r., godz. 12.00

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na przejście telekomunikacyjną linią kablową światłowodową pod rzeką Gawarek w km 1+850 biegu rzeki na terenie działki nr ewid. 15 obręb Gawarzec Dolny, gm. Czerwińsk n/Wisłą
01.12.2014 r., godz. 11.45

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na przejście telekomunikacyjną linią kablową światłowodową pod rzeką Naruszewką w km 4+210 biegu rzeki na terenie działki nr ewid. 112 obręb Stara Wrona gm. Joniec
01.12.2014 r., godz. 11.30

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na ujęcia wód podziemnych w postaci studni głębinowej z obudową w m. Postruże gm. Naruszewo
01.12.2014 r., godz. 08.30

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód w m. Zdunowo 36 gm. Załuski
01.12.2014 r., godz. 08.15

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód: piętrzenie wód rzeki Żurawianki Południowej
27.11.2014 r., godz. 10.00

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na wprowadzanie do miejskiej kanalizacji ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe, z Zakładu w Płońsku, ul. Henry Forda I Nr 8, 09-100 Płońsk
21.11.2014 r., godz. 12.00

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz byłego właściciela nieruchomości położonej w obrębie Omięciny numer działki 58/5
28.10.2014 r., godz. 11.45

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz byłego właściciela nieruchomości położonej w obrębie Proboszczewice o numerze działek 194/2 i 228/1
28.10.2014 r., godz. 11.35

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz byłych właścicieli nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonych w obrębach: Omięciny i Proboszczewice
28.10.2014 r., godz. 11.25

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za udostępnienie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Sochocinie nr działki 419
28.10.2014 r., godz. 11.15

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na - pobór wód z gminnego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Naruszewo
26.09.2014 r., godz. 09.10

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Marianny Bieleckiej RZEŹNIA TRZODY CHLEWNEJ ROZBIÓR i SPRZEDAŻ MIĘSA ul. Przemysłowa 23 05-190 Nasielsk, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
12.09.2014 r., godz. 09.33

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek CITY STAR Spółka z o.o. Spółka komandytowa ul. Warszawska 59 09-100 Płońsk, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
12.09.2014 r., godz. 09.22

Zawiadomienie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przy drodze krajowej Nr 50, poprzez wykonanie przepustu pod projektowanym wjazdem z DK 50 w km 37+811,46
05.09.2014 r., godz. 15.45

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Nowe Miasto ul. Apteczna 8 09-120 Nowe Miasto, na wydania pozwolenia wodnoprawnego
01.09.2014 r., godz. 14.40

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej na działce nr 95/19 w miejscowości Ćwiklin
01.09.2014 r., godz. 13.45

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na przejście telekomunikacyjną linią kablową światłowodową pod rzeką Ciek A km 8+846 biegu rzeki na terenie działki nr ewid. 310 obręb Unieck, gm. Raciąż
29.08.2014 r., godz. 12.20

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na przejście telekomunikacyjną linią kablową światłowodową pod rzeką Potok Zadębie km 15+007 biegu rzeki (działka nr ewid. 497 obręb Kodłutowo) gm. Raciąż
28.08.2014 r., godz. 15.50

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na przejście telekomunikacyjną linią kablową światłowodową pod rzeką Rokitnicą w km 7+300 biegu rzeki (działka nr ewid. 193 obręb Kaczorowy...
28.08.2014 r., godz. 15.45

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w miejscowości Sochocin
25.08.2014 r., godz. 13.16

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych szczegółowych – sączków drenarskich oznaczonych numerami nr 10 i nr 11 w dziale drenarskim nr 121 na terenie...
31.07.2014 r., godz. 09.08

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych w postaci studni głębinowej z obudową, ujmującej czwartorzędowy poziom wodonośny...
24.07.2014 r., godz. 13.10

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przejście telekomunikacyjną linią kablową światłowodową pod rzeką Żurawianka Główna w km 6+811 biegu rzeki - działka nr ewid. 7 w m. Przemkowo...
18.07.2014 r., godz. 13.56

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przejście telekomunikacyjną linią kablową światłowodową pod rzeką Płonką w km 23+904 biegu rzeki (działka nr ewid. 213) w m. Dzierzążnia
18.07.2014 r., godz. 13.50

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przejście telekomunikacyjną linią kablową światłowodową pod rzeką Dzierzążnicą w km 2+664 biegu rzeki (działka nr ewid. 65/3) w m. Dzierzążnia
18.07.2014 r., godz. 13.45

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na rozbudowę urządzenia wodnego – stawu retencyjnego na działkach nr ewid. 111,112/1, 112/2 położonej w miejscowości Joniec gm. Joniec
16.07.2014 r., godz. 15.55

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – stawu retencyjnego na działce nr ewid. 218 położonej w miejscowości Kamienica gm. Załuski
16.07.2014 r., godz. 14.05

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - retencyjnego stawu ziemnego dla odwodnienia i nawodnienia działki nr 101/7 w m. Ślepowrony gm. Sochocin
16.07.2014 r., godz. 14.00

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Miasta i Gminy Gąbin ul. Stary rynek 16 09-530 Gąbin
30.06.2014 r., godz. 11.40

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wykonanie urządzenia wodnego na terenie działki nr ewid. 78 obręb Drochowo, gmina Naruszewo, powiat płoński
24.06.2014 r., godz. 09.40

Wykaz nieruchomości położonej w obrębie Królewo gmina Joniec, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 577/1 o pow. 0,1042 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży.
18.06.2014 r., godz. 11.40

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie ul. Nowa 40 06-500 Mława
12.06.2014 r., godz. 10.50

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przejście telekomunikacyjną linią kablową światłowodową pod rzeką Rokitnicą
05.06.2014 r., godz. 10.00

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Zarządu Województwa Mazowieckiego, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przejście telekomunikacyjną linią kablową światłowodową pod rzeką Raciążnicą
05.06.2014 r., godz. 09.50

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin ul. Stary Rynek 16 09- 530 Gąbin, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Miasta i Gminy Gąbin na wykonanie urządzeń wodnych
04.06.2014 r., godz. 09.10

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „ŻURAWIANKA” w Nacpolsku ul. Wspólna 1 09-162 Nacpolsk, postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
02.06.2014 r., godz. 13.10

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Miasto Płońsk ul. Płocka 39 09-100 Płońsk, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
29.05.2014 r., godz. 11.50

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na przebudowę istniejącego przepustu pod zjazdem indywidualnym z drogi wojewódzkiej nr 632 na teren działki 148 w miejscowości Latonice gm. Nowe Miasto.
28.05.2014 r., godz. 08.35

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek: Grupa Producentów Warzyw PRIMAVEGA Sp. z o.o., Zdunowo 48, 09-142 Załuski
20.05.2014 r., godz. 09.30

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek: Green Factory Holding Sp. z o.o., Zdunowo 48, 09-142 Załuski
20.05.2014 r., godz. 09.20

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. ul. 19-go Stycznia 39B 09-100 Płońsk, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód:
20.05.2014 r., godz. 09.10

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania adminstracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej na działce nr 99/11 w miejscowości Ćwiklin, gm. Płońsk, powiat płoński, woj. mazowieckie.
19.05.2014 r., godz. 11.15

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przy drodze krajowej Nr 50 w miejscowości Nacpolsk gm.Naruszewo
18.04.2014 r., godz. 13.10

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na wykonanie stawu ziemnego o wymiarach 12 m x 30 m, powierzchni 360 m2, głębokości 2 m terenie działki nr ewid. 69 w miejscowości Wola Folwark gm. Baboszewo
16.04.2014 r., godz. 09.00

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Grupy Producentów Warzyw PRIMAVEGA Sp. z o.o., zlokalizowanego na działce Nr ewid. 18/3 obręb PGR Wróblewo, Gm. Naruszewo
14.04.2014 r., godz. 15.15

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dministracyjnego na wniosek: Grupa Producentów Warzyw PRIMAVEGA Sp. z o.o., Zdunowo 48, 09-142 Załuski
14.04.2014 r., godz. 15.00

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. ul. 19-go Stycznia 39B 09-100 Płońsk
10.04.2014 r., godz. 14.10

Zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego R-A w km 3+000, poprzez wykonanie przepustu pod planowanym przejazdem z działki nr 34/10 na działkę nr 34/11 gm.Sochocin
10.04.2014 r., godz. 14.00

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla „RUT-PASZ” Sp. z o.o. w Cybulicach Małych 05-152 Czosnów, na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych
02.04.2014 r., godz. 08.20

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla „RUT-PASZ” Sp. z o.o. w Cybulicach Małych 05-152 Czosnów, na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Przedsiębiorstw
02.04.2014 r., godz. 08.20

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek MB-NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. S.K.A. O/Płońsk ul. Kolejowa 1 09-100 Płońsk, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej
01.04.2014 r., godz. 10.30

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Grupy Producentów Warzyw PRIMAVEGA Sp. z o.o. Zdunowo 48 09+-142 Załuski, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
28.03.2014 r., godz. 13.10

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odbudowę urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie działek nr ewid. 77, 83, 87/1, 87/2, 88/3, 88/4, 39/1, 36/1 w obrębie Młodochowo Stare
28.03.2014 r., godz. 13.00

Zawiadomienie że w dniu 11.03.2014 r zostało wszczęte, na wniosek Gminy Raciąż, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odbudowę rowu przydrożnego przy drodze gminnej Nr 301005W Cieciersk – Kraszewo Sławęcin
28.03.2014 r., godz. 09.40

Zawiadomienie że w dniu 28.02.2014 r zostało wszczęte, na wniosek Gospodarstwa Ogrodniczego Artur Rytel Zdunowo 48 09+-142 Załuski, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
28.03.2014 r., godz. 09.30

Zawiadomienie o wyłożeniu planów zadań ochronnych, sporządzonych w formie projektów zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie dla obszarów Natura 2000
10.03.2014 r., godz. 09.30

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego, w dniu 07.02.2014 r zostało wszczęte, na wniosek Gminy Czerwińsk n/Wisłą ul. Wł. Jagiełły 16 09-150 Czerwińsk n/Wisłą, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
21.02.2014 r., godz. 09.00

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe pochodzące z myjni samochodowej Autopol Płońsk ul. Mazowiecka 6a
19.02.2014 r., godz. 09.20

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe pochodzące z myjni samochodowej Autopol Płońsk ul.Młodzieżowa 50
19.02.2014 r., godz. 09.00

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód pochłodniczych, powstających w procesie chłodzenia mleka, do ziemi w obrębie terenu należącego do Wnioskodawcy
28.01.2014 r., godz. 14.40

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: 1. Wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych w postaci studni głębinowej na terenie działki nr ewid. 79/1 obręb Chociszewo gmina
17.01.2014 r., godz. 10.15

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przy drodze krajowej Nr 62 (Strzelno – Drohiczyn), poprzez wykonanie przepustu pod zjazdem z drogi krajowej w km 174+035 SL w miejscowości Goławin
16.01.2014 r., godz. 13.00

Ogłoszenie o rozpoczęciu procesu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu Implementacyjnego do SRT 2020 r. z perspektywa do 2030 r.
09.01.2014 r., godz. 11.45

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r, poz. 267) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r
08.01.2014 r., godz. 10.50

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r, poz. 267) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r
08.01.2014 r., godz. 09.30

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r, poz. 267) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r
07.01.2014 r., godz. 14.20

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
02.01.2014 r., godz. 12.20

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę mostu na przepust w km 0+690 rzeki Tatarka – dz. Nr 69/1, 164/2, 163, 19/2, 231/8 – obręb Modzele Bartłomieje gm. Nowe Miasto
16.12.2013 r., godz. 15.40

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – stawu retencyjnego ziemnego na terenie działki nr ewid. 103 obręb Nowe Olszyny
12.12.2013 r., godz. 08.53

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci melioracyjnej na terenie działek nr ewid. 224/1, 224/2, 224/3, 224/4 w obrębie Ćwiklin, gm. Płońsk.
04.12.2013 r., godz. 15.28

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych z powierzchni mostu na rzeką Wkrą
04.12.2013 r., godz. 15.11

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – stawu retencyjnego ziemnego na terenie działki nr ewid. 152/15 obręb Smulska gm. Załuski
03.12.2013 r., godz. 16.00

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – stawu ziemnego na terenie działki nr ewid. 10 obręb Garwolewo gm. Czerwińsk n/Wisłą
29.11.2013 r., godz. 14.30

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
26.11.2013 r., godz. 15.40

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – ziemnego zbiornika wodnego retencyjnego na terenie działki nr ewid. 144 obręb Ćwiersk gm. Raciąż
26.11.2013 r., godz. 15.00

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego oraz szczególne korzystanie z wód ze studni na działce nr ewid. 62 w m. Ćwiklin
22.11.2013 r., godz. 14.44

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – stawu ziemnego bezodpływowego na terenie działki nr ewid. 34/11 obręb Wycinki gm. Sochocin, powiat płoński
19.11.2013 r., godz. 12.28

Zawiadomienie o wszczęciu na wniosek p.Piekuta postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody powierzchniowej ze stawu, znajdującego się na działce nr ewid. 60/1, obręb Nowy Boguszyn, gmina Czerwińsk nad Wisłą
18.11.2013 r., godz. 13.24

Zawiadomienie o wszczęciu na wniosek p.Andrzeja Gwiazdy postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody powierzchniowej ze stawu, znajdującego się na działce nr ewid. 63, obręb Chociszewo, gmina Czerwińsk nad Wisłą
18.11.2013 r., godz. 13.19

Zawiadomienie o wszczęciu na wniosek p.Gregorewicz postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody powierzchniowej ze stawu, znajdującego się na działce nr ewid. 75, obręb Garwolewo, gmina Czerwińsk nad Wisłą
18.11.2013 r., godz. 13.14

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przy drodze krajowej Nr 10 (Szczecin – Płońsk) w km 449+660 SP w miejscowości Płońsk
23.10.2013 r., godz. 14.58

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości położonej w Płońsku przy ul. Klonowej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 2609/9, stanowiącej własność Powiatu Płońskiego przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
18.10.2013 r., godz. 15.27

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu ziemnego bezodpływowego na terenie działki nr ewid. 320 obręb Budy Kraszewskie gm. Raciąż, powiat płoński, woj. mazowieckie
15.10.2013 r., godz. 15.10

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przy drodze wojewódzkiej Nr 570 w km 0+170 SP w miejscowości Wróblewo gm. Naruszewo
11.10.2013 r., godz. 10.03

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód zlokalizowanych na terenie działki nr ewid. 278/2 obręb Baboszewo gm. Baboszewo powiat płoński
10.10.2013 r., godz. 15.53

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stawu znajdującego się na działkach nr ewid. 159/1 i 164/2, obręb Proboszczewice, gmina Joniec, powiat płoński, woj. mazowieckie
03.10.2013 r., godz. 14.46

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawów na terenie działek nr ewid. 97, 98, 99 w m. Szczytno gm. Załuski, powiat płoński, woj. mazowieckie
03.10.2013 r., godz. 13.22

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód w m. Rąbież gm. Naruszewo
03.10.2013 r., godz. 12.30

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód rzeki Żurawianki
03.10.2013 r., godz. 12.22

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na ubezpieczenie prawego brzegu rzeki Wisły w km 569 – 570 w m. Wychódźc
16.09.2013 r., godz. 15.44

Decyzja do ogłoszenia w sprawie nieruchomości położonej w Sochocinie, gm. Sochocin, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki: 419 o pow. 0,7000 ha
11.09.2013 r., godz. 10.36

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przy drodze wojewódzkiej Nr 565 w km 4+816SL w miejscowości Chociszewo gm. Czerwińsk n/Wisłą
10.09.2013 r., godz. 11.47

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w miejscowości Karnkowo gm. Czerwińsk n/Wisłą
28.08.2013 r., godz. 09.13

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku POLMLEK Raciąż Sp. z o.o., ul. Zawoda 48, 09-140 Raciąż, o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla Instalacji do produkcji mleka lub wyrobów mleczarskich.
23.08.2013 r., godz. 09.35

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w Mławie
19.08.2013 r., godz. 15.05

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na działce nr ewid. 48/18 w m. Poczernin do ziemi na terenie działki nr ewid. 48/18 w m. Poczernin gm. Płońsk, powiat płoński woj. mazowieckie
19.08.2013 r., godz. 14.57

Ogłoszenia o wywieszeniu wykazu nieruchomości położonych w Płońsku przy ul. Klonowej stanowiących własność Powiatu Płońskiego przeznaczonych do sprzedaży
19.08.2013 r., godz. 14.53

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków w postaci wód opadowych z terenu zakładu Elanders Polska Sp. z o.o. przy ul. Mazowieckiej 2 w Płońsku
12.08.2013 r., godz. 13.53

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu wód deszczowych w Mławie do rzeki Seracz
07.08.2013 r., godz. 15.37

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przeprowadzenie linii kablowej SN pod dnem rzeki Sony w km 5+400 w miejscowości Grabie gmina Nowe Miasto, powiat płoński, województwo mazowieckie
05.08.2013 r., godz. 08.10

Zawiadomienie w sprawie nieruchomości gruntowej położonej w Sochocinie, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem 419 o pow. 0,7000 ha
30.07.2013 r., godz. 15.03

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rowów melioracyjnych na działce nr 87/1 w miejscowości Szczytniki, gmina Załuski, powiat płoński, woj. mazowieckie
12.07.2013 r., godz. 15.06

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości położonych w Płońsku przy ul. Sienkiewicza stanowiących własność Powiatu Płońskiego przeznaczonych do sprzedaży
05.07.2013 r., godz. 14.31

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego stawu ziemnego bezodpływowego na terenie działki nr ewid. 37/24 w m. Sobieski gm. Joniec, powiat płoński, woj. mazowieckie
05.07.2013 r., godz. 14.27

Blokada wprowadzania zmian w operatach ewidencji gruntów i budynków
05.07.2013 r., godz. 09.39

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej położonej w Sochocinie, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem 419 o pow. 0,7000 ha
03.07.2013 r., godz. 12.24

Decyzja w sprawie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Sochocinie, gm. Sochocin, oznaczonej jako działka gruntu o numerze 419 o pow. 0,7000 ha
25.06.2013 r., godz. 10.03

Zawiadomienie dotyczące operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych położonych w jednostce ewidencyjnej 142009_2 Płońsk-Gmina, 142010_2 Raciąż-Gmina
20.06.2013 r., godz. 09.59

Zawiadomienie dotyczące operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych położonych w jednostce ewidencyjnej 142003_2 Baboszewo, 142008_2 Nowe Miasto
20.06.2013 r., godz. 09.47

Zawiadomienie dotyczące operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych położonych w jednostce ewidencyjnej 142004_2 Czerwińsk nad Wisłą,142005_2 Dzierzążnia, 142006_2 Joniec
20.06.2013 r., godz. 09.41

Zawiadomienie w sprawie operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych położonych w jednostce ewidencyjnej 142007_2 Naruszewo, 142011_2 Sochocin, 142012_2 Załuski
20.06.2013 r., godz. 09.33

Zawiadomienie w sprawie udostępnienia nieruchomości położonej w Sochocinie, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem 419 o pow. 0,7000 ha, w celu wykonania czynności związanych z demontażem istniejącego zespołu odwadniającego
18.06.2013 r., godz. 13.41

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przy drodze gminnej, stanowiącej działkę drogową nr ewid. 161/2 w miejscowości Ćwiklin, gmina Płońsk, poprzez wykonanie 2 przepustów
13.06.2013 r., godz. 16.10

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udostępnienia nieruchomości położonej w Sochocinie w celu wykonania czynności związanych z demontażem istniejącego zespołu odwadniającego
04.06.2013 r., godz. 13.43

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – budowę zbiornika wodnego retencyjnego w gospodarstwie rolnym i przebudowę systemu drenarskiego
03.06.2013 r., godz. 09.54

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do kanalizacji miejskiej w Płońsku ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego
24.05.2013 r., godz. 09.48

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - rowu na terenie działek w miejscowości Budy Kraszewskie gm. Raciąż
23.05.2013 r., godz. 12.53

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód
10.05.2013 r., godz. 15.34

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego R-B w km 0+025 – 0+165 na terenie działki nr ewid. 143/13 w m. Ilinko
10.05.2013 r., godz. 15.24

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – budowę stawu retencyjnego na terenie działek 24 i 25 w m. Siekluki
10.05.2013 r., godz. 15.21

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu poprzez wykonanie przepustu pod zjazdem z drogi wojewódzkiej Nr 632
10.05.2013 r., godz. 15.18

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Płońskiego na lata 2013-2017 z perspektywą do roku 2021r.”
07.05.2013 r., godz. 15.50

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do ziemi ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych z terenu Stacji Paliw Płynnych Shell Polska Nr R1053 w Michalinku
07.05.2013 r., godz. 15.15

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Czerwińsk n/Wisłą ul. Wł. Jagiełły 16 09-150 Czerwińsk n/Wisłą w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód
06.05.2013 r., godz. 08.00

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych w postaci studni głębinowej, szczególne korzystanie z wód ze studni m. Złotopolice gm. Załuski
26.04.2013 r., godz. 14.50

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych w postaci studni głębinowej, pobór wód podziemnych ze studni Złotopolice gm. Załuski
26.04.2013 r., godz. 14.35

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych z posesji FARBY MAESTRIA POLSKA Sp. z o.o. przy ul. 19-go Stycznia 60 w Płońsku
16.04.2013 r., godz. 09.05

Ogłoszenie Starosty Powiatu Płońskiego
11.04.2013 r., godz. 09.40

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu poprzez wykonanie przepustu pod zjazdem z drogi wojewódzkiej Nr 565 miejscowości Chociszewo gm. Czerwińsk n/Wisłą
09.04.2013 r., godz. 14.20

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – rozbudowę stawu zlokalizowanego na terenie m. Witkowo gm. Raciąż
09.04.2013 r., godz. 14.15

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – stawu odwodnieniowego gm. Nowe Miasto, powiat płoński
27.03.2013 r., godz. 15.45

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci studni głębinowej oraz pobór wody podziemnej ze studni w m. Chociszewo gm. Czerwińsk n/Wisłą
26.03.2013 r., godz. 08.40

Informacja Zarządu Powiatu Płońskiego dot. Programu ochrony środowiska w powiecie płońskim
08.03.2013 r., godz. 15.25

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Płońskiego
08.03.2013 r., godz. 15.20

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wspólne korzystanie z wód – pobór wód podziemnych z czwartorzędowego poziomu wodonośnego w m. Zdunowo, gmina Załuski
08.03.2013 r., godz. 08.30

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przy drodze wojewódzkiej Nr 571 Naruszewo - Nasielsk
20.02.2013 r., godz. 15.25

Ogłoszenie Starosty Powiatu Płońskiego
20.02.2013 r., godz. 15.20

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych – Oczyszczalni Ścieków w Garwarzu Starym
14.02.2013 r., godz. 15.05

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu poprzez wykonanie przepustu pod zjazdem z drogi krajowej Nr 7 w miejscowości Szymaki gm. Płońsk
04.02.2013 r., godz. 12.05

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych z terenu Stacji Paliw przy ul. Warszawskiej 78 w Płońsku
31.01.2013 r., godz. 15.50

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków - wód opadowych lub roztopowych wylotami w m. Płońsk
29.01.2013 r., godz. 14.25

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków z mechaniczno – biologicznej oczyszczalni w Raciążu wylotem do rzeki Raciążnicy
28.01.2013 r., godz. 14.35

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych ze stacji paliw i gazu LPG do ziemi w m. Skrzynki gm. Płońsk
25.01.2013 r., godz. 14.15

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
18.01.2013 r., godz. 08.35

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód - pobór wody podziemnej ze studni w m. Niepiekła gm. Załuski
16.01.2013 r., godz. 09.10

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku na budowę mostu rzeki Rokitnica w miejscowości Gralewo
15.01.2013 r., godz. 14.35

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla Powiatu Żuromińskiego na przebudowę mostu na rzece Potok Zadębie w m. Ossowa gmina Siemiątkowo
15.01.2013 r., godz. 14.35

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód: pobór wód podziemnych, odprowadzanie do rowu melioracyjnego w Raszewie Dworskim gm. Czerwińsk n/Wisłą
07.01.2013 r., godz. 09.40

OBWIESZCZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE o sporządzeniu projektu w warunków korzystania z wód regionu wodnego środkowej Wisły
04.01.2013 r., godz. 09.40

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na: rozbudowę urządzenia wodnego; pobór wód podziemnych ze stawu w miejscowości Zdziarka gm. Czerwińsk n/Wisłą
20.12.2012 r., godz. 09.25

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków - wód opadowych lub roztopowych w Wróblewie, gmina Naruszewo
20.12.2012 r., godz. 09.00

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie 2 wylotów ścieków; odprowadzanie ścieków
12.12.2012 r., godz. 15.30

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego
12.12.2012 r., godz. 15.30

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu poprzez wykonanie przepustu pod zjazdem z drogi Przyborowice – Nasielsk
23.11.2012 r., godz. 08.30

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu poprzez wykonanie przepustu pod zjazdem z drogi krajowej nr 50 Ciechanów – Grójec – Ostrów Mazowiecka w miejscowości Płońsk
21.11.2012 r., godz. 12.45

Ogłoszenie Biura Rzeczy Znalezionych
20.11.2012 r., godz. 14.30

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przeprowadzenie pod dnem rzeki Płonki kanalizacji sanitarnej
20.11.2012 r., godz. 10.10

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wydaniu postanowienia o uzupełnieniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów
12.11.2012 r., godz. 09.00

Ogłoszenie Biura Rzeczy Znalezionych
24.10.2012 r., godz. 11.34

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów
10.10.2012 r., godz. 09.06

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu poprzez wykonanie przepustu pod zjazdem z drogi krajowej nr 10 w miejscowości Płońsk
01.10.2012 r., godz. 10.05

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej; pobór wody podziemnej ze studni m. Złotopolice gm. Załuski
25.09.2012 r., godz. 15.50

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego – stawu ziemnego bezodpływowego we wsi Proboszczewice, gmina Joniec
25.09.2012 r., godz. 15.45

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przejście projektowanej obwodnicy zachodniej im. Jana Pawła II mostem nad rzeką Płonką
24.09.2012 r., godz. 15.45

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - ustalenie linii brzegu rzeki Sony na działce o nr ewid. 151/4 w obrębie Aleksandria, gmina Nowe Miasto powiat płoński
21.09.2012 r., godz. 15.20

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę mostu przez rzekę Wkra
21.09.2012 r., godz. 15.15

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzenia wodnego – stawu ziemnego; pobór wód powierzchniowych stawu
18.09.2012 r., godz. 08.30

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania w miejscowościach Ćwiklin i Cieciórki gm. Płońsk oraz w mieście Płońsk
03.09.2012 r., godz. 15.50

Zawiadomienie o wszczęciu postępowań w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków
30.08.2012 r., godz. 09.25

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – rowu melioracyjnego wraz z przepustem w m. Kossobudy gm. Raciąż.
20.08.2012 r., godz. 14.15

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego – retencyjnego stawu ziemnego we wsi Kuchary Żydowskie, gmina Sochocin
10.08.2012 r., godz. 15.40

Obwieszczenie Starosty Płońskiego - wydanie pozwolenia zintegrowanego dla: Wytwórni Pasz "PIAST II" Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 4, 09-100 Płońsk
03.08.2012 r., godz. 13.00

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, odprowadzanie oczyszczonych ścieków z Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Poradni Rodzinnej ZDROWIE w Kraszewie Czubakach
31.07.2012 r., godz. 09.30

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie legalizacji urządzenia wodnego - stawu ziemnego w miejscowości Drochowo gm. Naruszewo
30.07.2012 r., godz. 08.30

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie decyzji nakazującej obowiązek zagospodarowania odpadów z wypadku
24.07.2012 r., godz. 13.35

Zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków - wód opadowych lub roztopowych z terenu Zakładu LU Polska S.A.
20.07.2012 r., godz. 14.00

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na rozbudowę i przebudowę urządzenia wodnego – stawu rybnego we wsi Strubiny, gmina Płońsk
16.07.2012 r., godz. 15.30

Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie - wydanie pozwolenia zintegrowanego dla "CEDROB" S.A. Ciechanów - Wytwórnia Pasz w Raciążu
05.07.2012 r., godz. 10.08

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - legalizacja urządzenia wodnego – studni w m. Niepiekła gmina Załuski
03.07.2012 r., godz. 14.20

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie podczyszczonych ścieków z terenu stacji paliw płynnych HAKONA w Ćwiklinku
03.07.2012 r., godz. 11.55

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego – stawu rybnego w m. Sielec gm. Czerwińsk n/Wisłą
22.06.2012 r., godz. 14.50

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Miasto Raciąż Pl. A.Mickiewicza 17 na wykonanie przejścia rurociągiem tłocznym kanalizacji sanitarnej pod dnem rzeki Karsówki
19.06.2012 r., godz. 13.50

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – stawu retencyjno - rekreacyjnego w miejscowości Żychowo gm. Raciąż
19.06.2012 r., godz. 13.45

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie podczyszczonych ścieków z terenu stacji paliw płynnych HAKONA w Ćwiklinku gm. Płońsk
19.06.2012 r., godz. 13.40

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni głębinowej, pobór wody podziemnej ze studni w m. Omięciny gm. Joniec
11.06.2012 r., godz. 09.45

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, pobór wody podziemnej w obrębie Bońki Zawady gm. Płońsk
06.06.2012 r., godz. 13.20

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na rozbudowę urządzenia wodnego – stawu ziemnego w miejscowości Latonice, gmina Nowe Miasto
04.06.2012 r., godz. 15.55

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wykonanie studni głębinowej, pobór wody podziemnej ze studni m. Goławin gm. Czerwińsk n/Wisłą
31.05.2012 r., godz. 13.10

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla Telekomunikacji Polskiej S.A. ul. Twarda 18 00-105 Warszawa
31.05.2012 r., godz. 13.10

Ogłoszenie Biura Rzeczy Znalezionych
29.05.2012 r., godz. 09.05

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku na przebudowę przepustu na rowie melioracyjnym
28.05.2012 r., godz. 15.40

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do oczyszczalni ścieków Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. w Płońsku ścieków przemysłowych
24.05.2012 r., godz. 12.50

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni głębinowej, pobór wody podziemnej ze studni w m. Nacpolsk gm. Naruszewo
17.05.2012 r., godz. 15.50

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – stawu ziemnego retencyjnego w miejscowości Skarżyn gm. Płońsk
17.05.2012 r., godz. 15.45

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni głębinowej, pobór wody podziemnej ze studni w m. Nieborzyn gm. Czerwińsk n/Wisłą
09.05.2012 r., godz. 08.35

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni głębinowej, pobór wody podziemnej ze studni m. Goławin gm. Czerwińsk n/Wisłą
30.04.2012 r., godz. 14.50

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Czerwińsk n/Wisłą na przebudowę rowu
24.04.2012 r., godz. 14.30

Obwieszczenie Starosty Płońskiego - wydanie pozwolenia zintegrowanego dla „CEDROB” S.A. Ciechanów - Wytwórnia Pasz w Raciążu
20.04.2012 r., godz. 11.40

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w Drozdowie gm. Raciąż
16.04.2012 r., godz. 14.45

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wylot ścieków oczyszczonych do rzeki Raciążnicy oraz odprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowych z obiektu rekreacyjno – hotelowego gm. Sochocin
04.04.2012 r., godz. 11.40

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
00.00.0000 r., godz. 00.00

Marsz Gwiaździsty
Przewodnik historyczny Ziemi Płońskiej
Konsultacje Społeczne

Pytania do Starostów

Na pytania odpowiadają:

Starosta Płoński
Andrzej Stolpa

Starosta Powiatu Płońskiego

Wicestarosta
Anna Dumińska
-Kierska

Wicestarosta Powiatu Płońskiego

Newsletter

Zapisanie do newslettera

Zaproszenia

Marzec 2015
Dziś jest 4 marzec 2015 r.
Kalendarz zaproszeń w układzie tabeli
ponwtośroczwpiąsobnie
 
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
 
Najbliższe zaproszenia:
Brak zaproszeń.

Multimedia

Powiat Płoński 2011-2013

Film

Archiwum filmów

Spotkanie Noworoczne 2015r.

Galeria

Archiwum galerii

Przejdź do strony: Agencja Rozwoju Mazowsza SA Przejdź do strony: Stowarzyszenie Academia Europaea Sarbieviana
Przejdź do strony: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Prezjdź do strony: Związek Powiatów Polskich
Przejdź do strony: Monitor Polski
Przejdź do strony: Dziennik Ustaw
Przejdź do strony: Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Przejdź do strony: Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies