Dziś jest 31 marzec 2015 r., imieniny Balbiny, Beniamina
Wyszukiwarka

Nowe Miasto
fot.: Robert Chudzyński

Nacpolsk
fot.: Robert Chudzyński

Skarżyn
fot.: Robert Chudzyński

Życzenia
Ikona

Szanowny Mieszkańcu Powiatu Płońskiego! Jeżeli jesteś osobą wymagającą całodobowej opieki z powodu choroby, niepełnosprawności, niemogącą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu... Czytaj więcej informacji o: Zamieszkaj w naszym Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie!


31.03.2015 r., godz. 13.34
Uwaga! Zagrożenie silnym wiatrem

Ikona

Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych IMGW – PIB w Warszawie prognozuje w dn. 31 marca 2015r. od godz. 12:00 do 1 kwietnia 2015r. do godz. 17:00 wystąpienie silnego wiatru... Czytaj więcej informacji o: Uwaga! Zagrożenie silnym wiatrem


 

25.03.2015 r., godz. 09.04
Zdjąć tablicę czy nie?

Ikona

Zapraszamy do konsultacji społecznych, które odbędą się od 7 kwietnia do 8 maja 2015r. Będą one dotyczyły kwestii demontażu z budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku tablicy upamiętniającej Komitet... Czytaj więcej informacji o: Zdjąć tablicę czy nie?


 

19.03.2015 r., godz. 12.30
Uwaga przedsiębiorcy!

Ikona

Starostwo Powiatowe w Płońsku informuje, że w związku ze zmianą przepisów ustawy o odpadach wszyscy przedsiębiorcy, którzy posiadają zezwolenia na zbieranie... Czytaj więcej informacji o: Uwaga przedsiębiorcy!


 
Ikona

Już od wielu lat przedwiośnie oraz wiosna to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów zarośli oraz traw na nieużytkach, przydrożnych rowach oraz łąkach... Czytaj więcej informacji o: Kampania społeczna dotycząca wypalania traw i związanych z tym zagrożeń


 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – stawu o wymiarach 20 m x 40 m na terenie działki nr ewid. 28/2 w miejscowości Szczytno, gm. Załuski
27.03.2015 r., godz. 09.31

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu poprzez wykonanie przepustu przy drodze gminnej, stanowiącej działkę nr ewid. 178 obręb 0032 Koziminy Stachowe
25.03.2015 r., godz. 09.10

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem położonej w Płońsku przy ul. Płockiej stanowiącej własność Powiatu Płońskiego
19.03.2015 r., godz. 14.28

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń w postaci wylotów kanalizacji deszczowej i oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z drogi gminnej Borowiczki-Liszyno
19.03.2015 r., godz. 12.07

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych powstałych na terenie zakładu produkcyjnego przy ul. 19 Stycznia 56 w Płońsku, do kanalizacji PGK w Płońsku Sp.z o.o
18.03.2015 r., godz. 08.23

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie i gminie Baboszewo, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 223 o pow. 0,1300 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa
11.03.2015 r., godz. 10.19

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przejście telekomunikacyjną linią kablową światłowodową pod rzeką Wkrą w km 29+375 biegu rzeki (działka nr ewid.. 18 obręb 0002 Joniec) gm. Joniec
06.03.2015 r., godz. 14.13

Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu Programu Rozwoju Powiatu Płońskiego do 2030
05.03.2015 r., godz. 13.27

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Płońskiego z dnia 09.01.2015 r, znak RŚ.6341.73.2014 dotyczącej pozwolenia na przebudowę rowu przy drodze gminnej, nr ewid.działki 161/2 w Ćwiklinie,gm. Płońsk
27.02.2015 r., godz. 13.14

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przy drodze gminnej, stanowiącej działkę nr ewid. 229 obręb 0008 Ćwiklin, gm. Płońsk
27.02.2015 r., godz. 11.29

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przy drodze powiatowej nr 3038W Kołoząb - Biele, stanowiącej działkę nr ewid. 200 obręb 0002 Biele Brzeźnica, gm. Sochocin
27.02.2015 r., godz. 11.22

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przy drodze gminnej, nr ewid. działki 70 obręb 0026 Raźniewo, gm. Płońsk
27.02.2015 r., godz. 11.11

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przy drodze powiatowej nr 3068W, stanowiącej działkę nr ewid. 73 obręb 0030 Srebrna, gm. Naruszewo
27.02.2015 r., godz. 11.00

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przy drodze wojewódzkiej Nr 632 w km 3+475SP w miejscowości Poświętne, gmina Płońsk
11.02.2015 r., godz. 10.55

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu, działka nr ewid. 896 obręb 0233 Raciąż, poprzez wykonanie przepustu z drogi gminnej na działkę nr ewid. 2118/2 w miejscowości Raciąż
11.02.2015 r., godz. 10.20

Zawiadomienie wszczęciu postępowania administracyjnego sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za udostępnienie Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie dla nieruchomości położonej w Sochocinie, gm. Sochocin
06.02.2015 r., godz. 12.25

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Płońskiego dotyczącej wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wylotem brzegowym do rzeki Raciążnicy ścieków komunalnych w Raciążu
06.02.2015 r., godz. 11.55

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na-przejście telekomunikacyjną linią kablową światłowodową pod rzeką Potok Zadębie km 15+007 biegu rzeki (działka nr ewid.496 obręb Kodłutowo)gm. Raciąż
03.02.2015 r., godz. 13.53

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: - przejście telekomunikacyjną linią kablową światłowodową pod rzeką Turką w km 6+227 biegu rzeki, działka nr ewid.80 obręb 0027 Rostki gm.Nowe Miasto
03.02.2015 r., godz. 13.37

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, z zakładu przy ul. Przemysłowej 13A w Płońsku, do kanalizacji PGK w Płońsku Sp. z o.o.
03.02.2015 r., godz. 12.40

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przy drodze gminnej Pilitowo – Cempkowo, stanowiącej działkę drogową nr ewid. 165 obręb 0005 Cempkowo gm.Płońsk
03.02.2015 r., godz. 12.31

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przy drodze gminnej nr 300169W, stanowiącej działkę drogową nr ewid. 82 obręb 0042 Wola Folwark, gm. Baboszewo
29.01.2015 r., godz. 08.43

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przy drodze powiatowej nr 3051W Strachowo – Lisewo – Joniec, działka nr ewid. 134 obręb Joniec Kolonia, gm. Joniec
27.01.2015 r., godz. 09.30

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przy drodze gminnej nr 300169W, stanowiącej działkę drogową nr ewid. 82 obręb 0042 Wola Folwark, gm. Naruszewo
27.01.2015 r., godz. 09.13

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przy drodze powiatowej nr 3048W, stanowiącej działkę drogową nr ewid. 245 obręb 0019 Miszewo B gm. Nowe Miasto
27.01.2015 r., godz. 09.05

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: likwidację rowu przydrożnego przy ul. Wieczorków w Płońsku, zlokalizowanego na działkach nr ewid. 301, 2423/7, 2423/9 obręb 0217 Miasto Płońsk.
26.01.2015 r., godz. 09.05

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych w postaci studni wraz z wyposażeniem na terenie działki nr ewid. 61 w m. Naborówiec gm. Załuski
22.01.2015 r., godz. 08.37

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przy drodze gminnej stanowiącej działkę drogową nr ewid. 161/2 w miejscowości Ćwiklin gm. Płońsk, poprzez wykonanie dwóch przepustów
11.12.2014 r., godz. 09.30

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przy drodze gminnej stanowiącej działkę drogową nr ewid. 161/2 w miejscowości Ćwiklin gm. Płońsk
10.12.2014 r., godz. 09.30

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego, obręb Koziminy Stachowe gm. Płońsk
04.12.2014 r., godz. 09.15

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przy drodze powiatowej Nr 3054W, poprzez wykonanie przepustów pod projektowanymi zjazdami z DP 3061W, gm. Dzierzążnia, powiat płoński
03.12.2014 r., godz. 12.40

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przy drodze gminnej stanowiącej działkę drogową nr ewid. 49 w miejscowości Michalinek gm. Płońsk
03.12.2014 r., godz. 12.30

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przy drodze powiatowej Nr 3054W, w miejscowości Cempkowo, gm. Płońsk, powiat płoński woj. mazowieckie.
03.12.2014 r., godz. 11.15

Zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z gminnej oczyszczalni ścieków typu „LEMNA” w miejscowości Kondrajec gm. Sochocin
01.12.2014 r., godz. 12.00

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na przejście telekomunikacyjną linią kablową światłowodową pod rzeką Gawarek w km 1+850 biegu rzeki na terenie działki nr ewid. 15 obręb Gawarzec Dolny, gm. Czerwińsk n/Wisłą
01.12.2014 r., godz. 11.45

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na przejście telekomunikacyjną linią kablową światłowodową pod rzeką Naruszewką w km 4+210 biegu rzeki na terenie działki nr ewid. 112 obręb Stara Wrona gm. Joniec
01.12.2014 r., godz. 11.30

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na ujęcia wód podziemnych w postaci studni głębinowej z obudową w m. Postruże gm. Naruszewo
01.12.2014 r., godz. 08.30

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód w m. Zdunowo 36 gm. Załuski
01.12.2014 r., godz. 08.15

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód: piętrzenie wód rzeki Żurawianki Południowej
27.11.2014 r., godz. 10.00

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na wprowadzanie do miejskiej kanalizacji ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe, z Zakładu w Płońsku, ul. Henry Forda I Nr 8, 09-100 Płońsk
21.11.2014 r., godz. 12.00

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz byłego właściciela nieruchomości położonej w obrębie Omięciny numer działki 58/5
28.10.2014 r., godz. 11.45

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz byłego właściciela nieruchomości położonej w obrębie Proboszczewice o numerze działek 194/2 i 228/1
28.10.2014 r., godz. 11.35

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz byłych właścicieli nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonych w obrębach: Omięciny i Proboszczewice
28.10.2014 r., godz. 11.25

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za udostępnienie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Sochocinie nr działki 419
28.10.2014 r., godz. 11.15

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na - pobór wód z gminnego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Naruszewo
26.09.2014 r., godz. 09.10

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Marianny Bieleckiej RZEŹNIA TRZODY CHLEWNEJ ROZBIÓR i SPRZEDAŻ MIĘSA ul. Przemysłowa 23 05-190 Nasielsk, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
12.09.2014 r., godz. 09.33

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek CITY STAR Spółka z o.o. Spółka komandytowa ul. Warszawska 59 09-100 Płońsk, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
12.09.2014 r., godz. 09.22

Zawiadomienie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przy drodze krajowej Nr 50, poprzez wykonanie przepustu pod projektowanym wjazdem z DK 50 w km 37+811,46
05.09.2014 r., godz. 15.45

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Nowe Miasto ul. Apteczna 8 09-120 Nowe Miasto, na wydania pozwolenia wodnoprawnego
01.09.2014 r., godz. 14.40

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej na działce nr 95/19 w miejscowości Ćwiklin
01.09.2014 r., godz. 13.45

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na przejście telekomunikacyjną linią kablową światłowodową pod rzeką Ciek A km 8+846 biegu rzeki na terenie działki nr ewid. 310 obręb Unieck, gm. Raciąż
29.08.2014 r., godz. 12.20

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na przejście telekomunikacyjną linią kablową światłowodową pod rzeką Potok Zadębie km 15+007 biegu rzeki (działka nr ewid. 497 obręb Kodłutowo) gm. Raciąż
28.08.2014 r., godz. 15.50

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na przejście telekomunikacyjną linią kablową światłowodową pod rzeką Rokitnicą w km 7+300 biegu rzeki (działka nr ewid. 193 obręb Kaczorowy...
28.08.2014 r., godz. 15.45

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w miejscowości Sochocin
25.08.2014 r., godz. 13.16

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych szczegółowych – sączków drenarskich oznaczonych numerami nr 10 i nr 11 w dziale drenarskim nr 121 na terenie...
31.07.2014 r., godz. 09.08

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych w postaci studni głębinowej z obudową, ujmującej czwartorzędowy poziom wodonośny...
24.07.2014 r., godz. 13.10

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przejście telekomunikacyjną linią kablową światłowodową pod rzeką Żurawianka Główna w km 6+811 biegu rzeki - działka nr ewid. 7 w m. Przemkowo...
18.07.2014 r., godz. 13.56

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przejście telekomunikacyjną linią kablową światłowodową pod rzeką Płonką w km 23+904 biegu rzeki (działka nr ewid. 213) w m. Dzierzążnia
18.07.2014 r., godz. 13.50

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przejście telekomunikacyjną linią kablową światłowodową pod rzeką Dzierzążnicą w km 2+664 biegu rzeki (działka nr ewid. 65/3) w m. Dzierzążnia
18.07.2014 r., godz. 13.45

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na rozbudowę urządzenia wodnego – stawu retencyjnego na działkach nr ewid. 111,112/1, 112/2 położonej w miejscowości Joniec gm. Joniec
16.07.2014 r., godz. 15.55

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – stawu retencyjnego na działce nr ewid. 218 położonej w miejscowości Kamienica gm. Załuski
16.07.2014 r., godz. 14.05

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - retencyjnego stawu ziemnego dla odwodnienia i nawodnienia działki nr 101/7 w m. Ślepowrony gm. Sochocin
16.07.2014 r., godz. 14.00

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Miasta i Gminy Gąbin ul. Stary rynek 16 09-530 Gąbin
30.06.2014 r., godz. 11.40

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wykonanie urządzenia wodnego na terenie działki nr ewid. 78 obręb Drochowo, gmina Naruszewo, powiat płoński
24.06.2014 r., godz. 09.40

Wykaz nieruchomości położonej w obrębie Królewo gmina Joniec, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 577/1 o pow. 0,1042 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży.
18.06.2014 r., godz. 11.40

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie ul. Nowa 40 06-500 Mława
12.06.2014 r., godz. 10.50

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przejście telekomunikacyjną linią kablową światłowodową pod rzeką Rokitnicą
05.06.2014 r., godz. 10.00

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Zarządu Województwa Mazowieckiego, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przejście telekomunikacyjną linią kablową światłowodową pod rzeką Raciążnicą
05.06.2014 r., godz. 09.50

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin ul. Stary Rynek 16 09- 530 Gąbin, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Miasta i Gminy Gąbin na wykonanie urządzeń wodnych
04.06.2014 r., godz. 09.10

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „ŻURAWIANKA” w Nacpolsku ul. Wspólna 1 09-162 Nacpolsk, postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
02.06.2014 r., godz. 13.10

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Miasto Płońsk ul. Płocka 39 09-100 Płońsk, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
29.05.2014 r., godz. 11.50

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na przebudowę istniejącego przepustu pod zjazdem indywidualnym z drogi wojewódzkiej nr 632 na teren działki 148 w miejscowości Latonice gm. Nowe Miasto.
28.05.2014 r., godz. 08.35

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek: Grupa Producentów Warzyw PRIMAVEGA Sp. z o.o., Zdunowo 48, 09-142 Załuski
20.05.2014 r., godz. 09.30

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek: Green Factory Holding Sp. z o.o., Zdunowo 48, 09-142 Załuski
20.05.2014 r., godz. 09.20

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. ul. 19-go Stycznia 39B 09-100 Płońsk, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód:
20.05.2014 r., godz. 09.10

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania adminstracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej na działce nr 99/11 w miejscowości Ćwiklin, gm. Płońsk, powiat płoński, woj. mazowieckie.
19.05.2014 r., godz. 11.15

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przy drodze krajowej Nr 50 w miejscowości Nacpolsk gm.Naruszewo
18.04.2014 r., godz. 13.10

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na wykonanie stawu ziemnego o wymiarach 12 m x 30 m, powierzchni 360 m2, głębokości 2 m terenie działki nr ewid. 69 w miejscowości Wola Folwark gm. Baboszewo
16.04.2014 r., godz. 09.00

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Grupy Producentów Warzyw PRIMAVEGA Sp. z o.o., zlokalizowanego na działce Nr ewid. 18/3 obręb PGR Wróblewo, Gm. Naruszewo
14.04.2014 r., godz. 15.15

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dministracyjnego na wniosek: Grupa Producentów Warzyw PRIMAVEGA Sp. z o.o., Zdunowo 48, 09-142 Załuski
14.04.2014 r., godz. 15.00

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. ul. 19-go Stycznia 39B 09-100 Płońsk
10.04.2014 r., godz. 14.10

Zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego R-A w km 3+000, poprzez wykonanie przepustu pod planowanym przejazdem z działki nr 34/10 na działkę nr 34/11 gm.Sochocin
10.04.2014 r., godz. 14.00

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla „RUT-PASZ” Sp. z o.o. w Cybulicach Małych 05-152 Czosnów, na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych
02.04.2014 r., godz. 08.20

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla „RUT-PASZ” Sp. z o.o. w Cybulicach Małych 05-152 Czosnów, na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Przedsiębiorstw
02.04.2014 r., godz. 08.20

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek MB-NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. S.K.A. O/Płońsk ul. Kolejowa 1 09-100 Płońsk, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej
01.04.2014 r., godz. 10.30

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Grupy Producentów Warzyw PRIMAVEGA Sp. z o.o. Zdunowo 48 09+-142 Załuski, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
28.03.2014 r., godz. 13.10

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odbudowę urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie działek nr ewid. 77, 83, 87/1, 87/2, 88/3, 88/4, 39/1, 36/1 w obrębie Młodochowo Stare
28.03.2014 r., godz. 13.00

Zawiadomienie że w dniu 11.03.2014 r zostało wszczęte, na wniosek Gminy Raciąż, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odbudowę rowu przydrożnego przy drodze gminnej Nr 301005W Cieciersk – Kraszewo Sławęcin
28.03.2014 r., godz. 09.40

Zawiadomienie że w dniu 28.02.2014 r zostało wszczęte, na wniosek Gospodarstwa Ogrodniczego Artur Rytel Zdunowo 48 09+-142 Załuski, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
28.03.2014 r., godz. 09.30

Zawiadomienie o wyłożeniu planów zadań ochronnych, sporządzonych w formie projektów zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie dla obszarów Natura 2000
10.03.2014 r., godz. 09.30

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego, w dniu 07.02.2014 r zostało wszczęte, na wniosek Gminy Czerwińsk n/Wisłą ul. Wł. Jagiełły 16 09-150 Czerwińsk n/Wisłą, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
21.02.2014 r., godz. 09.00

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe pochodzące z myjni samochodowej Autopol Płońsk ul. Mazowiecka 6a
19.02.2014 r., godz. 09.20

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe pochodzące z myjni samochodowej Autopol Płońsk ul.Młodzieżowa 50
19.02.2014 r., godz. 09.00

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód pochłodniczych, powstających w procesie chłodzenia mleka, do ziemi w obrębie terenu należącego do Wnioskodawcy
28.01.2014 r., godz. 14.40

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: 1. Wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych w postaci studni głębinowej na terenie działki nr ewid. 79/1 obręb Chociszewo gmina
17.01.2014 r., godz. 10.15

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przy drodze krajowej Nr 62 (Strzelno – Drohiczyn), poprzez wykonanie przepustu pod zjazdem z drogi krajowej w km 174+035 SL w miejscowości Goławin
16.01.2014 r., godz. 13.00

Ogłoszenie o rozpoczęciu procesu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu Implementacyjnego do SRT 2020 r. z perspektywa do 2030 r.
09.01.2014 r., godz. 11.45

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r, poz. 267) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r
08.01.2014 r., godz. 10.50

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r, poz. 267) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r
08.01.2014 r., godz. 09.30

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r, poz. 267) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r
07.01.2014 r., godz. 14.20

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
02.01.2014 r., godz. 12.20

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę mostu na przepust w km 0+690 rzeki Tatarka – dz. Nr 69/1, 164/2, 163, 19/2, 231/8 – obręb Modzele Bartłomieje gm. Nowe Miasto
16.12.2013 r., godz. 15.40

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – stawu retencyjnego ziemnego na terenie działki nr ewid. 103 obręb Nowe Olszyny
12.12.2013 r., godz. 08.53

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci melioracyjnej na terenie działek nr ewid. 224/1, 224/2, 224/3, 224/4 w obrębie Ćwiklin, gm. Płońsk.
04.12.2013 r., godz. 15.28

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych z powierzchni mostu na rzeką Wkrą
04.12.2013 r., godz. 15.11

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – stawu retencyjnego ziemnego na terenie działki nr ewid. 152/15 obręb Smulska gm. Załuski
03.12.2013 r., godz. 16.00

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – stawu ziemnego na terenie działki nr ewid. 10 obręb Garwolewo gm. Czerwińsk n/Wisłą
29.11.2013 r., godz. 14.30

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
26.11.2013 r., godz. 15.40

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – ziemnego zbiornika wodnego retencyjnego na terenie działki nr ewid. 144 obręb Ćwiersk gm. Raciąż
26.11.2013 r., godz. 15.00

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego oraz szczególne korzystanie z wód ze studni na działce nr ewid. 62 w m. Ćwiklin
22.11.2013 r., godz. 14.44

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – stawu ziemnego bezodpływowego na terenie działki nr ewid. 34/11 obręb Wycinki gm. Sochocin, powiat płoński
19.11.2013 r., godz. 12.28

Zawiadomienie o wszczęciu na wniosek p.Piekuta postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody powierzchniowej ze stawu, znajdującego się na działce nr ewid. 60/1, obręb Nowy Boguszyn, gmina Czerwińsk nad Wisłą
18.11.2013 r., godz. 13.24

Zawiadomienie o wszczęciu na wniosek p.Andrzeja Gwiazdy postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody powierzchniowej ze stawu, znajdującego się na działce nr ewid. 63, obręb Chociszewo, gmina Czerwińsk nad Wisłą
18.11.2013 r., godz. 13.19

Zawiadomienie o wszczęciu na wniosek p.Gregorewicz postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody powierzchniowej ze stawu, znajdującego się na działce nr ewid. 75, obręb Garwolewo, gmina Czerwińsk nad Wisłą
18.11.2013 r., godz. 13.14

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przy drodze krajowej Nr 10 (Szczecin – Płońsk) w km 449+660 SP w miejscowości Płońsk
23.10.2013 r., godz. 14.58

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości położonej w Płońsku przy ul. Klonowej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 2609/9, stanowiącej własność Powiatu Płońskiego przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
18.10.2013 r., godz. 15.27

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu ziemnego bezodpływowego na terenie działki nr ewid. 320 obręb Budy Kraszewskie gm. Raciąż, powiat płoński, woj. mazowieckie
15.10.2013 r., godz. 15.10

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przy drodze wojewódzkiej Nr 570 w km 0+170 SP w miejscowości Wróblewo gm. Naruszewo
11.10.2013 r., godz. 10.03

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód zlokalizowanych na terenie działki nr ewid. 278/2 obręb Baboszewo gm. Baboszewo powiat płoński
10.10.2013 r., godz. 15.53

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stawu znajdującego się na działkach nr ewid. 159/1 i 164/2, obręb Proboszczewice, gmina Joniec, powiat płoński, woj. mazowieckie
03.10.2013 r., godz. 14.46

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawów na terenie działek nr ewid. 97, 98, 99 w m. Szczytno gm. Załuski, powiat płoński, woj. mazowieckie
03.10.2013 r., godz. 13.22

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód w m. Rąbież gm. Naruszewo
03.10.2013 r., godz. 12.30

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód rzeki Żurawianki
03.10.2013 r., godz. 12.22

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na ubezpieczenie prawego brzegu rzeki Wisły w km 569 – 570 w m. Wychódźc
16.09.2013 r., godz. 15.44

Decyzja do ogłoszenia w sprawie nieruchomości położonej w Sochocinie, gm. Sochocin, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki: 419 o pow. 0,7000 ha
11.09.2013 r., godz. 10.36

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przy drodze wojewódzkiej Nr 565 w km 4+816SL w miejscowości Chociszewo gm. Czerwińsk n/Wisłą
10.09.2013 r., godz. 11.47

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w miejscowości Karnkowo gm. Czerwińsk n/Wisłą
28.08.2013 r., godz. 09.13

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku POLMLEK Raciąż Sp. z o.o., ul. Zawoda 48, 09-140 Raciąż, o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla Instalacji do produkcji mleka lub wyrobów mleczarskich.
23.08.2013 r., godz. 09.35

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w Mławie
19.08.2013 r., godz. 15.05

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na działce nr ewid. 48/18 w m. Poczernin do ziemi na terenie działki nr ewid. 48/18 w m. Poczernin gm. Płońsk, powiat płoński woj. mazowieckie
19.08.2013 r., godz. 14.57

Ogłoszenia o wywieszeniu wykazu nieruchomości położonych w Płońsku przy ul. Klonowej stanowiących własność Powiatu Płońskiego przeznaczonych do sprzedaży
19.08.2013 r., godz. 14.53

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków w postaci wód opadowych z terenu zakładu Elanders Polska Sp. z o.o. przy ul. Mazowieckiej 2 w Płońsku
12.08.2013 r., godz. 13.53

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu wód deszczowych w Mławie do rzeki Seracz
07.08.2013 r., godz. 15.37

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przeprowadzenie linii kablowej SN pod dnem rzeki Sony w km 5+400 w miejscowości Grabie gmina Nowe Miasto, powiat płoński, województwo mazowieckie
05.08.2013 r., godz. 08.10

Zawiadomienie w sprawie nieruchomości gruntowej położonej w Sochocinie, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem 419 o pow. 0,7000 ha
30.07.2013 r., godz. 15.03

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rowów melioracyjnych na działce nr 87/1 w miejscowości Szczytniki, gmina Załuski, powiat płoński, woj. mazowieckie
12.07.2013 r., godz. 15.06

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości położonych w Płońsku przy ul. Sienkiewicza stanowiących własność Powiatu Płońskiego przeznaczonych do sprzedaży
05.07.2013 r., godz. 14.31

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego stawu ziemnego bezodpływowego na terenie działki nr ewid. 37/24 w m. Sobieski gm. Joniec, powiat płoński, woj. mazowieckie
05.07.2013 r., godz. 14.27

Blokada wprowadzania zmian w operatach ewidencji gruntów i budynków
05.07.2013 r., godz. 09.39

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej położonej w Sochocinie, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem 419 o pow. 0,7000 ha
03.07.2013 r., godz. 12.24

Decyzja w sprawie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Sochocinie, gm. Sochocin, oznaczonej jako działka gruntu o numerze 419 o pow. 0,7000 ha
25.06.2013 r., godz. 10.03

Zawiadomienie dotyczące operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych położonych w jednostce ewidencyjnej 142009_2 Płońsk-Gmina, 142010_2 Raciąż-Gmina
20.06.2013 r., godz. 09.59

Zawiadomienie dotyczące operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych położonych w jednostce ewidencyjnej 142003_2 Baboszewo, 142008_2 Nowe Miasto
20.06.2013 r., godz. 09.47

Zawiadomienie dotyczące operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych położonych w jednostce ewidencyjnej 142004_2 Czerwińsk nad Wisłą,142005_2 Dzierzążnia, 142006_2 Joniec
20.06.2013 r., godz. 09.41

Zawiadomienie w sprawie operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych położonych w jednostce ewidencyjnej 142007_2 Naruszewo, 142011_2 Sochocin, 142012_2 Załuski
20.06.2013 r., godz. 09.33

Zawiadomienie w sprawie udostępnienia nieruchomości położonej w Sochocinie, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem 419 o pow. 0,7000 ha, w celu wykonania czynności związanych z demontażem istniejącego zespołu odwadniającego
18.06.2013 r., godz. 13.41

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przy drodze gminnej, stanowiącej działkę drogową nr ewid. 161/2 w miejscowości Ćwiklin, gmina Płońsk, poprzez wykonanie 2 przepustów
13.06.2013 r., godz. 16.10

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udostępnienia nieruchomości położonej w Sochocinie w celu wykonania czynności związanych z demontażem istniejącego zespołu odwadniającego
04.06.2013 r., godz. 13.43

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – budowę zbiornika wodnego retencyjnego w gospodarstwie rolnym i przebudowę systemu drenarskiego
03.06.2013 r., godz. 09.54

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do kanalizacji miejskiej w Płońsku ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego
24.05.2013 r., godz. 09.48

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - rowu na terenie działek w miejscowości Budy Kraszewskie gm. Raciąż
23.05.2013 r., godz. 12.53

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód
10.05.2013 r., godz. 15.34

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego R-B w km 0+025 – 0+165 na terenie działki nr ewid. 143/13 w m. Ilinko
10.05.2013 r., godz. 15.24

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – budowę stawu retencyjnego na terenie działek 24 i 25 w m. Siekluki
10.05.2013 r., godz. 15.21

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu poprzez wykonanie przepustu pod zjazdem z drogi wojewódzkiej Nr 632
10.05.2013 r., godz. 15.18

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Płońskiego na lata 2013-2017 z perspektywą do roku 2021r.”
07.05.2013 r., godz. 15.50

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do ziemi ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych z terenu Stacji Paliw Płynnych Shell Polska Nr R1053 w Michalinku
07.05.2013 r., godz. 15.15

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Czerwińsk n/Wisłą ul. Wł. Jagiełły 16 09-150 Czerwińsk n/Wisłą w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód
06.05.2013 r., godz. 08.00

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych w postaci studni głębinowej, szczególne korzystanie z wód ze studni m. Złotopolice gm. Załuski
26.04.2013 r., godz. 14.50

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych w postaci studni głębinowej, pobór wód podziemnych ze studni Złotopolice gm. Załuski
26.04.2013 r., godz. 14.35

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych z posesji FARBY MAESTRIA POLSKA Sp. z o.o. przy ul. 19-go Stycznia 60 w Płońsku
16.04.2013 r., godz. 09.05

Ogłoszenie Starosty Powiatu Płońskiego
11.04.2013 r., godz. 09.40

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu poprzez wykonanie przepustu pod zjazdem z drogi wojewódzkiej Nr 565 miejscowości Chociszewo gm. Czerwińsk n/Wisłą
09.04.2013 r., godz. 14.20

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – rozbudowę stawu zlokalizowanego na terenie m. Witkowo gm. Raciąż
09.04.2013 r., godz. 14.15

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – stawu odwodnieniowego gm. Nowe Miasto, powiat płoński
27.03.2013 r., godz. 15.45

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci studni głębinowej oraz pobór wody podziemnej ze studni w m. Chociszewo gm. Czerwińsk n/Wisłą
26.03.2013 r., godz. 08.40

Informacja Zarządu Powiatu Płońskiego dot. Programu ochrony środowiska w powiecie płońskim
08.03.2013 r., godz. 15.25

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Płońskiego
08.03.2013 r., godz. 15.20

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wspólne korzystanie z wód – pobór wód podziemnych z czwartorzędowego poziomu wodonośnego w m. Zdunowo, gmina Załuski
08.03.2013 r., godz. 08.30

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przy drodze wojewódzkiej Nr 571 Naruszewo - Nasielsk
20.02.2013 r., godz. 15.25

Ogłoszenie Starosty Powiatu Płońskiego
20.02.2013 r., godz. 15.20

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych – Oczyszczalni Ścieków w Garwarzu Starym
14.02.2013 r., godz. 15.05

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu poprzez wykonanie przepustu pod zjazdem z drogi krajowej Nr 7 w miejscowości Szymaki gm. Płońsk
04.02.2013 r., godz. 12.05

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych z terenu Stacji Paliw przy ul. Warszawskiej 78 w Płońsku
31.01.2013 r., godz. 15.50

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków - wód opadowych lub roztopowych wylotami w m. Płońsk
29.01.2013 r., godz. 14.25

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków z mechaniczno – biologicznej oczyszczalni w Raciążu wylotem do rzeki Raciążnicy
28.01.2013 r., godz. 14.35

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych ze stacji paliw i gazu LPG do ziemi w m. Skrzynki gm. Płońsk
25.01.2013 r., godz. 14.15

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
18.01.2013 r., godz. 08.35

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód - pobór wody podziemnej ze studni w m. Niepiekła gm. Załuski
16.01.2013 r., godz. 09.10

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku na budowę mostu rzeki Rokitnica w miejscowości Gralewo
15.01.2013 r., godz. 14.35

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla Powiatu Żuromińskiego na przebudowę mostu na rzece Potok Zadębie w m. Ossowa gmina Siemiątkowo
15.01.2013 r., godz. 14.35

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód: pobór wód podziemnych, odprowadzanie do rowu melioracyjnego w Raszewie Dworskim gm. Czerwińsk n/Wisłą
07.01.2013 r., godz. 09.40

OBWIESZCZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE o sporządzeniu projektu w warunków korzystania z wód regionu wodnego środkowej Wisły
04.01.2013 r., godz. 09.40

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na: rozbudowę urządzenia wodnego; pobór wód podziemnych ze stawu w miejscowości Zdziarka gm. Czerwińsk n/Wisłą
20.12.2012 r., godz. 09.25

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków - wód opadowych lub roztopowych w Wróblewie, gmina Naruszewo
20.12.2012 r., godz. 09.00

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie 2 wylotów ścieków; odprowadzanie ścieków
12.12.2012 r., godz. 15.30

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego
12.12.2012 r., godz. 15.30

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu poprzez wykonanie przepustu pod zjazdem z drogi Przyborowice – Nasielsk
23.11.2012 r., godz. 08.30

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu poprzez wykonanie przepustu pod zjazdem z drogi krajowej nr 50 Ciechanów – Grójec – Ostrów Mazowiecka w miejscowości Płońsk
21.11.2012 r., godz. 12.45

Ogłoszenie Biura Rzeczy Znalezionych
20.11.2012 r., godz. 14.30

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przeprowadzenie pod dnem rzeki Płonki kanalizacji sanitarnej
20.11.2012 r., godz. 10.10

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wydaniu postanowienia o uzupełnieniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów
12.11.2012 r., godz. 09.00

Ogłoszenie Biura Rzeczy Znalezionych
24.10.2012 r., godz. 11.34

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów
10.10.2012 r., godz. 09.06

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu poprzez wykonanie przepustu pod zjazdem z drogi krajowej nr 10 w miejscowości Płońsk
01.10.2012 r., godz. 10.05

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej; pobór wody podziemnej ze studni m. Złotopolice gm. Załuski
25.09.2012 r., godz. 15.50

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego – stawu ziemnego bezodpływowego we wsi Proboszczewice, gmina Joniec
25.09.2012 r., godz. 15.45

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przejście projektowanej obwodnicy zachodniej im. Jana Pawła II mostem nad rzeką Płonką
24.09.2012 r., godz. 15.45

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - ustalenie linii brzegu rzeki Sony na działce o nr ewid. 151/4 w obrębie Aleksandria, gmina Nowe Miasto powiat płoński
21.09.2012 r., godz. 15.20

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę mostu przez rzekę Wkra
21.09.2012 r., godz. 15.15

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzenia wodnego – stawu ziemnego; pobór wód powierzchniowych stawu
18.09.2012 r., godz. 08.30

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania w miejscowościach Ćwiklin i Cieciórki gm. Płońsk oraz w mieście Płońsk
03.09.2012 r., godz. 15.50

Zawiadomienie o wszczęciu postępowań w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków
30.08.2012 r., godz. 09.25

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – rowu melioracyjnego wraz z przepustem w m. Kossobudy gm. Raciąż.
20.08.2012 r., godz. 14.15

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego – retencyjnego stawu ziemnego we wsi Kuchary Żydowskie, gmina Sochocin
10.08.2012 r., godz. 15.40

Obwieszczenie Starosty Płońskiego - wydanie pozwolenia zintegrowanego dla: Wytwórni Pasz "PIAST II" Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 4, 09-100 Płońsk
03.08.2012 r., godz. 13.00

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, odprowadzanie oczyszczonych ścieków z Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Poradni Rodzinnej ZDROWIE w Kraszewie Czubakach
31.07.2012 r., godz. 09.30

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie legalizacji urządzenia wodnego - stawu ziemnego w miejscowości Drochowo gm. Naruszewo
30.07.2012 r., godz. 08.30

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie decyzji nakazującej obowiązek zagospodarowania odpadów z wypadku
24.07.2012 r., godz. 13.35

Zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków - wód opadowych lub roztopowych z terenu Zakładu LU Polska S.A.
20.07.2012 r., godz. 14.00

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na rozbudowę i przebudowę urządzenia wodnego – stawu rybnego we wsi Strubiny, gmina Płońsk
16.07.2012 r., godz. 15.30

Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie - wydanie pozwolenia zintegrowanego dla "CEDROB" S.A. Ciechanów - Wytwórnia Pasz w Raciążu
05.07.2012 r., godz. 10.08

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - legalizacja urządzenia wodnego – studni w m. Niepiekła gmina Załuski
03.07.2012 r., godz. 14.20

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie podczyszczonych ścieków z terenu stacji paliw płynnych HAKONA w Ćwiklinku
03.07.2012 r., godz. 11.55

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego – stawu rybnego w m. Sielec gm. Czerwińsk n/Wisłą
22.06.2012 r., godz. 14.50

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Miasto Raciąż Pl. A.Mickiewicza 17 na wykonanie przejścia rurociągiem tłocznym kanalizacji sanitarnej pod dnem rzeki Karsówki
19.06.2012 r., godz. 13.50

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – stawu retencyjno - rekreacyjnego w miejscowości Żychowo gm. Raciąż
19.06.2012 r., godz. 13.45

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie podczyszczonych ścieków z terenu stacji paliw płynnych HAKONA w Ćwiklinku gm. Płońsk
19.06.2012 r., godz. 13.40

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni głębinowej, pobór wody podziemnej ze studni w m. Omięciny gm. Joniec
11.06.2012 r., godz. 09.45

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, pobór wody podziemnej w obrębie Bońki Zawady gm. Płońsk
06.06.2012 r., godz. 13.20

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na rozbudowę urządzenia wodnego – stawu ziemnego w miejscowości Latonice, gmina Nowe Miasto
04.06.2012 r., godz. 15.55

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wykonanie studni głębinowej, pobór wody podziemnej ze studni m. Goławin gm. Czerwińsk n/Wisłą
31.05.2012 r., godz. 13.10

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla Telekomunikacji Polskiej S.A. ul. Twarda 18 00-105 Warszawa
31.05.2012 r., godz. 13.10

Ogłoszenie Biura Rzeczy Znalezionych
29.05.2012 r., godz. 09.05

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku na przebudowę przepustu na rowie melioracyjnym
28.05.2012 r., godz. 15.40

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do oczyszczalni ścieków Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. w Płońsku ścieków przemysłowych
24.05.2012 r., godz. 12.50

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni głębinowej, pobór wody podziemnej ze studni w m. Nacpolsk gm. Naruszewo
17.05.2012 r., godz. 15.50

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – stawu ziemnego retencyjnego w miejscowości Skarżyn gm. Płońsk
17.05.2012 r., godz. 15.45

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni głębinowej, pobór wody podziemnej ze studni w m. Nieborzyn gm. Czerwińsk n/Wisłą
09.05.2012 r., godz. 08.35

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni głębinowej, pobór wody podziemnej ze studni m. Goławin gm. Czerwińsk n/Wisłą
30.04.2012 r., godz. 14.50

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Czerwińsk n/Wisłą na przebudowę rowu
24.04.2012 r., godz. 14.30

Obwieszczenie Starosty Płońskiego - wydanie pozwolenia zintegrowanego dla „CEDROB” S.A. Ciechanów - Wytwórnia Pasz w Raciążu
20.04.2012 r., godz. 11.40

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w Drozdowie gm. Raciąż
16.04.2012 r., godz. 14.45

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wylot ścieków oczyszczonych do rzeki Raciążnicy oraz odprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowych z obiektu rekreacyjno – hotelowego gm. Sochocin
04.04.2012 r., godz. 11.40

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
00.00.0000 r., godz. 00.00

Marsz Gwiaździsty
Internetowa rezerwacja wizyt
Konsultacje Społeczne

Pytania do Starostów

Na pytania odpowiadają:

Starosta Płoński
Andrzej Stolpa

Starosta Powiatu Płońskiego

Wicestarosta
Anna Dumińska
-Kierska

Wicestarosta Powiatu Płońskiego

Newsletter

Zapisanie do newslettera

Zaproszenia

Marzec 2015
Dziś jest 31 marzec 2015 r.
Kalendarz zaproszeń w układzie tabeli
ponwtośroczwpiąsobnie
 
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
 
Najbliższe zaproszenia:
Brak zaproszeń.

Multimedia

Powiat Płoński 2011-2013

Film

Archiwum filmów

Spotkanie Noworoczne 2015r.

Galeria

Archiwum galerii

Przejdź do strony: Agencja Rozwoju Mazowsza SA Przejdź do strony: Stowarzyszenie Academia Europaea Sarbieviana
Przejdź do strony: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Prezjdź do strony: Związek Powiatów Polskich
Przejdź do strony: Monitor Polski
Przejdź do strony: Dziennik Ustaw
Przejdź do strony: Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Przejdź do strony: Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies