Dziś jest 24 kwiecień 2014 r., imieniny Grzegorza, Horacego
Wyszukiwarka

Dziektarzewo
fot.: Robert Chudzyński

Gawarzec
fot.: Robert Chudzyński

Krysk
fot.: Robert Chudzyński

Ikona

Szanowny Mieszkańcu Powiatu Płońskiego! Jeżeli jesteś osobą wymagającą całodobowej opieki z powodu choroby, niepełnosprawności, niemogącą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu... Więcej...


Ikona

Lokalna Grupa Działania- Przyjazne Mazowsze uprzejmie prosi wszystkich tych z Państwa, którzy są zainteresowani złożeniem wniosków Więcej...


 
Ikona

Zapraszamy wszystkich amatorów kolarstwa – mieszkańców powiatu płońskiego, do wzięcia udziału w VIII Amatorskich Mistrzostwach Powiatu Płońskiego w Kolarstwie Szosowym. Więcej...


 
Ikona

7 kwietnia starostowie: płoński, ciechanowski, pułtuski, mławski i żuromiński oraz prezydent miasta Ciechanów podpisali list intencyjny o współpracy w ramach Regionalnego Instrumentu Terytorialnego. Więcej...


 

11.04.2014 r., godz. 13.00
Bezpłatne badanie słuchu

Ikona

9 maja 2014, w piątek, Starostwo Powiatowe w Płońsku i Warszawski Ośrodek Badania Słuchu w Warszawie zapraszają na bezpłatne badania słuchu Więcej...


 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przy drodze krajowej Nr 50 w miejscowości Nacpolsk gm.Naruszewo
18.04.2014 r., godz. 13.10

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na wykonanie stawu ziemnego o wymiarach 12 m x 30 m, powierzchni 360 m2, głębokości 2 m terenie działki nr ewid. 69 w miejscowości Wola Folwark gm. Baboszewo
16.04.2014 r., godz. 09.00

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Grupy Producentów Warzyw PRIMAVEGA Sp. z o.o., zlokalizowanego na działce Nr ewid. 18/3 obręb PGR Wróblewo, Gm. Naruszewo
14.04.2014 r., godz. 15.15

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dministracyjnego na wniosek: Grupa Producentów Warzyw PRIMAVEGA Sp. z o.o., Zdunowo 48, 09-142 Załuski
14.04.2014 r., godz. 15.00

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. ul. 19-go Stycznia 39B 09-100 Płońsk
10.04.2014 r., godz. 14.10

Zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego R-A w km 3+000, poprzez wykonanie przepustu pod planowanym przejazdem z działki nr 34/10 na działkę nr 34/11 gm.Sochocin
10.04.2014 r., godz. 14.00

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla „RUT-PASZ” Sp. z o.o. w Cybulicach Małych 05-152 Czosnów, na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych
02.04.2014 r., godz. 08.20

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla „RUT-PASZ” Sp. z o.o. w Cybulicach Małych 05-152 Czosnów, na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Przedsiębiorstw
02.04.2014 r., godz. 08.20

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek MB-NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. S.K.A. O/Płońsk ul. Kolejowa 1 09-100 Płońsk, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej
01.04.2014 r., godz. 10.30

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Grupy Producentów Warzyw PRIMAVEGA Sp. z o.o. Zdunowo 48 09+-142 Załuski, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
28.03.2014 r., godz. 13.10

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odbudowę urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie działek nr ewid. 77, 83, 87/1, 87/2, 88/3, 88/4, 39/1, 36/1 w obrębie Młodochowo Stare
28.03.2014 r., godz. 13.00

Zawiadomienie że w dniu 11.03.2014 r zostało wszczęte, na wniosek Gminy Raciąż, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odbudowę rowu przydrożnego przy drodze gminnej Nr 301005W Cieciersk – Kraszewo Sławęcin
28.03.2014 r., godz. 09.40

Zawiadomienie że w dniu 28.02.2014 r zostało wszczęte, na wniosek Gospodarstwa Ogrodniczego Artur Rytel Zdunowo 48 09+-142 Załuski, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
28.03.2014 r., godz. 09.30

Zawiadomienie o wyłożeniu planów zadań ochronnych, sporządzonych w formie projektów zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie dla obszarów Natura 2000
10.03.2014 r., godz. 09.30

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego, w dniu 07.02.2014 r zostało wszczęte, na wniosek Gminy Czerwińsk n/Wisłą ul. Wł. Jagiełły 16 09-150 Czerwińsk n/Wisłą, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
21.02.2014 r., godz. 09.00

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe pochodzące z myjni samochodowej Autopol Płońsk ul. Mazowiecka 6a
19.02.2014 r., godz. 09.20

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe pochodzące z myjni samochodowej Autopol Płońsk ul.Młodzieżowa 50
19.02.2014 r., godz. 09.00

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód pochłodniczych, powstających w procesie chłodzenia mleka, do ziemi w obrębie terenu należącego do Wnioskodawcy
28.01.2014 r., godz. 14.40

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: 1. Wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych w postaci studni głębinowej na terenie działki nr ewid. 79/1 obręb Chociszewo gmina
17.01.2014 r., godz. 10.15

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przy drodze krajowej Nr 62 (Strzelno – Drohiczyn), poprzez wykonanie przepustu pod zjazdem z drogi krajowej w km 174+035 SL w miejscowości Goławin
16.01.2014 r., godz. 13.00

Ogłoszenie o rozpoczęciu procesu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu Implementacyjnego do SRT 2020 r. z perspektywa do 2030 r.
09.01.2014 r., godz. 11.45

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r, poz. 267) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r
08.01.2014 r., godz. 10.50

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r, poz. 267) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r
08.01.2014 r., godz. 09.30

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r, poz. 267) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r
07.01.2014 r., godz. 14.20

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
02.01.2014 r., godz. 12.20

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę mostu na przepust w km 0+690 rzeki Tatarka – dz. Nr 69/1, 164/2, 163, 19/2, 231/8 – obręb Modzele Bartłomieje gm. Nowe Miasto
16.12.2013 r., godz. 15.40

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – stawu retencyjnego ziemnego na terenie działki nr ewid. 103 obręb Nowe Olszyny
12.12.2013 r., godz. 08.53

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci melioracyjnej na terenie działek nr ewid. 224/1, 224/2, 224/3, 224/4 w obrębie Ćwiklin, gm. Płońsk.
04.12.2013 r., godz. 15.28

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych z powierzchni mostu na rzeką Wkrą
04.12.2013 r., godz. 15.11

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – stawu retencyjnego ziemnego na terenie działki nr ewid. 152/15 obręb Smulska gm. Załuski
03.12.2013 r., godz. 16.00

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – stawu ziemnego na terenie działki nr ewid. 10 obręb Garwolewo gm. Czerwińsk n/Wisłą
29.11.2013 r., godz. 14.30

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
26.11.2013 r., godz. 15.40

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – ziemnego zbiornika wodnego retencyjnego na terenie działki nr ewid. 144 obręb Ćwiersk gm. Raciąż
26.11.2013 r., godz. 15.00

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego oraz szczególne korzystanie z wód ze studni na działce nr ewid. 62 w m. Ćwiklin
22.11.2013 r., godz. 14.44

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – stawu ziemnego bezodpływowego na terenie działki nr ewid. 34/11 obręb Wycinki gm. Sochocin, powiat płoński
19.11.2013 r., godz. 12.28

Zawiadomienie o wszczęciu na wniosek p.Piekuta postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody powierzchniowej ze stawu, znajdującego się na działce nr ewid. 60/1, obręb Nowy Boguszyn, gmina Czerwińsk nad Wisłą
18.11.2013 r., godz. 13.24

Zawiadomienie o wszczęciu na wniosek p.Andrzeja Gwiazdy postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody powierzchniowej ze stawu, znajdującego się na działce nr ewid. 63, obręb Chociszewo, gmina Czerwińsk nad Wisłą
18.11.2013 r., godz. 13.19

Zawiadomienie o wszczęciu na wniosek p.Gregorewicz postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody powierzchniowej ze stawu, znajdującego się na działce nr ewid. 75, obręb Garwolewo, gmina Czerwińsk nad Wisłą
18.11.2013 r., godz. 13.14

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przy drodze krajowej Nr 10 (Szczecin – Płońsk) w km 449+660 SP w miejscowości Płońsk
23.10.2013 r., godz. 14.58

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości położonej w Płońsku przy ul. Klonowej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 2609/9, stanowiącej własność Powiatu Płońskiego przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
18.10.2013 r., godz. 15.27

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu ziemnego bezodpływowego na terenie działki nr ewid. 320 obręb Budy Kraszewskie gm. Raciąż, powiat płoński, woj. mazowieckie
15.10.2013 r., godz. 15.10

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przy drodze wojewódzkiej Nr 570 w km 0+170 SP w miejscowości Wróblewo gm. Naruszewo
11.10.2013 r., godz. 10.03

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód zlokalizowanych na terenie działki nr ewid. 278/2 obręb Baboszewo gm. Baboszewo powiat płoński
10.10.2013 r., godz. 15.53

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stawu znajdującego się na działkach nr ewid. 159/1 i 164/2, obręb Proboszczewice, gmina Joniec, powiat płoński, woj. mazowieckie
03.10.2013 r., godz. 14.46

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawów na terenie działek nr ewid. 97, 98, 99 w m. Szczytno gm. Załuski, powiat płoński, woj. mazowieckie
03.10.2013 r., godz. 13.22

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód w m. Rąbież gm. Naruszewo
03.10.2013 r., godz. 12.30

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód rzeki Żurawianki
03.10.2013 r., godz. 12.22

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na ubezpieczenie prawego brzegu rzeki Wisły w km 569 – 570 w m. Wychódźc
16.09.2013 r., godz. 15.44

Decyzja do ogłoszenia w sprawie nieruchomości położonej w Sochocinie, gm. Sochocin, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki: 419 o pow. 0,7000 ha
11.09.2013 r., godz. 10.36

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przy drodze wojewódzkiej Nr 565 w km 4+816SL w miejscowości Chociszewo gm. Czerwińsk n/Wisłą
10.09.2013 r., godz. 11.47

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w miejscowości Karnkowo gm. Czerwińsk n/Wisłą
28.08.2013 r., godz. 09.13

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku POLMLEK Raciąż Sp. z o.o., ul. Zawoda 48, 09-140 Raciąż, o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla Instalacji do produkcji mleka lub wyrobów mleczarskich.
23.08.2013 r., godz. 09.35

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w Mławie
19.08.2013 r., godz. 15.05

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na działce nr ewid. 48/18 w m. Poczernin do ziemi na terenie działki nr ewid. 48/18 w m. Poczernin gm. Płońsk, powiat płoński woj. mazowieckie
19.08.2013 r., godz. 14.57

Ogłoszenia o wywieszeniu wykazu nieruchomości położonych w Płońsku przy ul. Klonowej stanowiących własność Powiatu Płońskiego przeznaczonych do sprzedaży
19.08.2013 r., godz. 14.53

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków w postaci wód opadowych z terenu zakładu Elanders Polska Sp. z o.o. przy ul. Mazowieckiej 2 w Płońsku
12.08.2013 r., godz. 13.53

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu wód deszczowych w Mławie do rzeki Seracz
07.08.2013 r., godz. 15.37

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przeprowadzenie linii kablowej SN pod dnem rzeki Sony w km 5+400 w miejscowości Grabie gmina Nowe Miasto, powiat płoński, województwo mazowieckie
05.08.2013 r., godz. 08.10

Zawiadomienie w sprawie nieruchomości gruntowej położonej w Sochocinie, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem 419 o pow. 0,7000 ha
30.07.2013 r., godz. 15.03

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rowów melioracyjnych na działce nr 87/1 w miejscowości Szczytniki, gmina Załuski, powiat płoński, woj. mazowieckie
12.07.2013 r., godz. 15.06

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości położonych w Płońsku przy ul. Sienkiewicza stanowiących własność Powiatu Płońskiego przeznaczonych do sprzedaży
05.07.2013 r., godz. 14.31

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego stawu ziemnego bezodpływowego na terenie działki nr ewid. 37/24 w m. Sobieski gm. Joniec, powiat płoński, woj. mazowieckie
05.07.2013 r., godz. 14.27

Blokada wprowadzania zmian w operatach ewidencji gruntów i budynków
05.07.2013 r., godz. 09.39

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej położonej w Sochocinie, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem 419 o pow. 0,7000 ha
03.07.2013 r., godz. 12.24

Decyzja w sprawie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Sochocinie, gm. Sochocin, oznaczonej jako działka gruntu o numerze 419 o pow. 0,7000 ha
25.06.2013 r., godz. 10.03

Zawiadomienie dotyczące operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych położonych w jednostce ewidencyjnej 142009_2 Płońsk-Gmina, 142010_2 Raciąż-Gmina
20.06.2013 r., godz. 09.59

Zawiadomienie dotyczące operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych położonych w jednostce ewidencyjnej 142003_2 Baboszewo, 142008_2 Nowe Miasto
20.06.2013 r., godz. 09.47

Zawiadomienie dotyczące operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych położonych w jednostce ewidencyjnej 142004_2 Czerwińsk nad Wisłą,142005_2 Dzierzążnia, 142006_2 Joniec
20.06.2013 r., godz. 09.41

Zawiadomienie w sprawie operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych położonych w jednostce ewidencyjnej 142007_2 Naruszewo, 142011_2 Sochocin, 142012_2 Załuski
20.06.2013 r., godz. 09.33

Zawiadomienie w sprawie udostępnienia nieruchomości położonej w Sochocinie, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem 419 o pow. 0,7000 ha, w celu wykonania czynności związanych z demontażem istniejącego zespołu odwadniającego
18.06.2013 r., godz. 13.41

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przy drodze gminnej, stanowiącej działkę drogową nr ewid. 161/2 w miejscowości Ćwiklin, gmina Płońsk, poprzez wykonanie 2 przepustów
13.06.2013 r., godz. 16.10

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udostępnienia nieruchomości położonej w Sochocinie w celu wykonania czynności związanych z demontażem istniejącego zespołu odwadniającego
04.06.2013 r., godz. 13.43

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – budowę zbiornika wodnego retencyjnego w gospodarstwie rolnym i przebudowę systemu drenarskiego
03.06.2013 r., godz. 09.54

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do kanalizacji miejskiej w Płońsku ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego
24.05.2013 r., godz. 09.48

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - rowu na terenie działek w miejscowości Budy Kraszewskie gm. Raciąż
23.05.2013 r., godz. 12.53

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód
10.05.2013 r., godz. 15.34

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego R-B w km 0+025 – 0+165 na terenie działki nr ewid. 143/13 w m. Ilinko
10.05.2013 r., godz. 15.24

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – budowę stawu retencyjnego na terenie działek 24 i 25 w m. Siekluki
10.05.2013 r., godz. 15.21

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu poprzez wykonanie przepustu pod zjazdem z drogi wojewódzkiej Nr 632
10.05.2013 r., godz. 15.18

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Płońskiego na lata 2013-2017 z perspektywą do roku 2021r.”
07.05.2013 r., godz. 15.50

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do ziemi ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych z terenu Stacji Paliw Płynnych Shell Polska Nr R1053 w Michalinku
07.05.2013 r., godz. 15.15

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Czerwińsk n/Wisłą ul. Wł. Jagiełły 16 09-150 Czerwińsk n/Wisłą w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód
06.05.2013 r., godz. 08.00

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych w postaci studni głębinowej, szczególne korzystanie z wód ze studni m. Złotopolice gm. Załuski
26.04.2013 r., godz. 14.50

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych w postaci studni głębinowej, pobór wód podziemnych ze studni Złotopolice gm. Załuski
26.04.2013 r., godz. 14.35

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych z posesji FARBY MAESTRIA POLSKA Sp. z o.o. przy ul. 19-go Stycznia 60 w Płońsku
16.04.2013 r., godz. 09.05

Ogłoszenie Starosty Powiatu Płońskiego
11.04.2013 r., godz. 09.40

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu poprzez wykonanie przepustu pod zjazdem z drogi wojewódzkiej Nr 565 miejscowości Chociszewo gm. Czerwińsk n/Wisłą
09.04.2013 r., godz. 14.20

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – rozbudowę stawu zlokalizowanego na terenie m. Witkowo gm. Raciąż
09.04.2013 r., godz. 14.15

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – stawu odwodnieniowego gm. Nowe Miasto, powiat płoński
27.03.2013 r., godz. 15.45

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci studni głębinowej oraz pobór wody podziemnej ze studni w m. Chociszewo gm. Czerwińsk n/Wisłą
26.03.2013 r., godz. 08.40

Informacja Zarządu Powiatu Płońskiego dot. Programu ochrony środowiska w powiecie płońskim
08.03.2013 r., godz. 15.25

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Płońskiego
08.03.2013 r., godz. 15.20

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wspólne korzystanie z wód – pobór wód podziemnych z czwartorzędowego poziomu wodonośnego w m. Zdunowo, gmina Załuski
08.03.2013 r., godz. 08.30

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przy drodze wojewódzkiej Nr 571 Naruszewo - Nasielsk
20.02.2013 r., godz. 15.25

Ogłoszenie Starosty Powiatu Płońskiego
20.02.2013 r., godz. 15.20

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych – Oczyszczalni Ścieków w Garwarzu Starym
14.02.2013 r., godz. 15.05

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu poprzez wykonanie przepustu pod zjazdem z drogi krajowej Nr 7 w miejscowości Szymaki gm. Płońsk
04.02.2013 r., godz. 12.05

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych z terenu Stacji Paliw przy ul. Warszawskiej 78 w Płońsku
31.01.2013 r., godz. 15.50

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków - wód opadowych lub roztopowych wylotami w m. Płońsk
29.01.2013 r., godz. 14.25

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków z mechaniczno – biologicznej oczyszczalni w Raciążu wylotem do rzeki Raciążnicy
28.01.2013 r., godz. 14.35

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych ze stacji paliw i gazu LPG do ziemi w m. Skrzynki gm. Płońsk
25.01.2013 r., godz. 14.15

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
18.01.2013 r., godz. 08.35

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód - pobór wody podziemnej ze studni w m. Niepiekła gm. Załuski
16.01.2013 r., godz. 09.10

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku na budowę mostu rzeki Rokitnica w miejscowości Gralewo
15.01.2013 r., godz. 14.35

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla Powiatu Żuromińskiego na przebudowę mostu na rzece Potok Zadębie w m. Ossowa gmina Siemiątkowo
15.01.2013 r., godz. 14.35

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód: pobór wód podziemnych, odprowadzanie do rowu melioracyjnego w Raszewie Dworskim gm. Czerwińsk n/Wisłą
07.01.2013 r., godz. 09.40

OBWIESZCZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE o sporządzeniu projektu w warunków korzystania z wód regionu wodnego środkowej Wisły
04.01.2013 r., godz. 09.40

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na: rozbudowę urządzenia wodnego; pobór wód podziemnych ze stawu w miejscowości Zdziarka gm. Czerwińsk n/Wisłą
20.12.2012 r., godz. 09.25

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków - wód opadowych lub roztopowych w Wróblewie, gmina Naruszewo
20.12.2012 r., godz. 09.00

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego
12.12.2012 r., godz. 15.30

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie 2 wylotów ścieków; odprowadzanie ścieków
12.12.2012 r., godz. 15.30

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu poprzez wykonanie przepustu pod zjazdem z drogi Przyborowice – Nasielsk
23.11.2012 r., godz. 08.30

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu poprzez wykonanie przepustu pod zjazdem z drogi krajowej nr 50 Ciechanów – Grójec – Ostrów Mazowiecka w miejscowości Płońsk
21.11.2012 r., godz. 12.45

Ogłoszenie Biura Rzeczy Znalezionych
20.11.2012 r., godz. 14.30

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przeprowadzenie pod dnem rzeki Płonki kanalizacji sanitarnej
20.11.2012 r., godz. 10.10

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wydaniu postanowienia o uzupełnieniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów
12.11.2012 r., godz. 09.00

Ogłoszenie Biura Rzeczy Znalezionych
24.10.2012 r., godz. 11.34

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów
10.10.2012 r., godz. 09.06

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu poprzez wykonanie przepustu pod zjazdem z drogi krajowej nr 10 w miejscowości Płońsk
01.10.2012 r., godz. 10.05

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej; pobór wody podziemnej ze studni m. Złotopolice gm. Załuski
25.09.2012 r., godz. 15.50

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego – stawu ziemnego bezodpływowego we wsi Proboszczewice, gmina Joniec
25.09.2012 r., godz. 15.45

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przejście projektowanej obwodnicy zachodniej im. Jana Pawła II mostem nad rzeką Płonką
24.09.2012 r., godz. 15.45

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - ustalenie linii brzegu rzeki Sony na działce o nr ewid. 151/4 w obrębie Aleksandria, gmina Nowe Miasto powiat płoński
21.09.2012 r., godz. 15.20

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę mostu przez rzekę Wkra
21.09.2012 r., godz. 15.15

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzenia wodnego – stawu ziemnego; pobór wód powierzchniowych stawu
18.09.2012 r., godz. 08.30

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania w miejscowościach Ćwiklin i Cieciórki gm. Płońsk oraz w mieście Płońsk
03.09.2012 r., godz. 15.50

Zawiadomienie o wszczęciu postępowań w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków
30.08.2012 r., godz. 09.25

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – rowu melioracyjnego wraz z przepustem w m. Kossobudy gm. Raciąż.
20.08.2012 r., godz. 14.15

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego – retencyjnego stawu ziemnego we wsi Kuchary Żydowskie, gmina Sochocin
10.08.2012 r., godz. 15.40

Obwieszczenie Starosty Płońskiego - wydanie pozwolenia zintegrowanego dla: Wytwórni Pasz "PIAST II" Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 4, 09-100 Płońsk
03.08.2012 r., godz. 13.00

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, odprowadzanie oczyszczonych ścieków z Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Poradni Rodzinnej ZDROWIE w Kraszewie Czubakach
31.07.2012 r., godz. 09.30

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie legalizacji urządzenia wodnego - stawu ziemnego w miejscowości Drochowo gm. Naruszewo
30.07.2012 r., godz. 08.30

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie decyzji nakazującej obowiązek zagospodarowania odpadów z wypadku
24.07.2012 r., godz. 13.35

Zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków - wód opadowych lub roztopowych z terenu Zakładu LU Polska S.A.
20.07.2012 r., godz. 14.00

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na rozbudowę i przebudowę urządzenia wodnego – stawu rybnego we wsi Strubiny, gmina Płońsk
16.07.2012 r., godz. 15.30

Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie - wydanie pozwolenia zintegrowanego dla "CEDROB" S.A. Ciechanów - Wytwórnia Pasz w Raciążu
05.07.2012 r., godz. 10.08

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - legalizacja urządzenia wodnego – studni w m. Niepiekła gmina Załuski
03.07.2012 r., godz. 14.20

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie podczyszczonych ścieków z terenu stacji paliw płynnych HAKONA w Ćwiklinku
03.07.2012 r., godz. 11.55

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego – stawu rybnego w m. Sielec gm. Czerwińsk n/Wisłą
22.06.2012 r., godz. 14.50

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Miasto Raciąż Pl. A.Mickiewicza 17 na wykonanie przejścia rurociągiem tłocznym kanalizacji sanitarnej pod dnem rzeki Karsówki
19.06.2012 r., godz. 13.50

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – stawu retencyjno - rekreacyjnego w miejscowości Żychowo gm. Raciąż
19.06.2012 r., godz. 13.45

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie podczyszczonych ścieków z terenu stacji paliw płynnych HAKONA w Ćwiklinku gm. Płońsk
19.06.2012 r., godz. 13.40

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni głębinowej, pobór wody podziemnej ze studni w m. Omięciny gm. Joniec
11.06.2012 r., godz. 09.45

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, pobór wody podziemnej w obrębie Bońki Zawady gm. Płońsk
06.06.2012 r., godz. 13.20

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na rozbudowę urządzenia wodnego – stawu ziemnego w miejscowości Latonice, gmina Nowe Miasto
04.06.2012 r., godz. 15.55

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wykonanie studni głębinowej, pobór wody podziemnej ze studni m. Goławin gm. Czerwińsk n/Wisłą
31.05.2012 r., godz. 13.10

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla Telekomunikacji Polskiej S.A. ul. Twarda 18 00-105 Warszawa
31.05.2012 r., godz. 13.10

Ogłoszenie Biura Rzeczy Znalezionych
29.05.2012 r., godz. 09.05

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku na przebudowę przepustu na rowie melioracyjnym
28.05.2012 r., godz. 15.40

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do oczyszczalni ścieków Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. w Płońsku ścieków przemysłowych
24.05.2012 r., godz. 12.50

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni głębinowej, pobór wody podziemnej ze studni w m. Nacpolsk gm. Naruszewo
17.05.2012 r., godz. 15.50

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – stawu ziemnego retencyjnego w miejscowości Skarżyn gm. Płońsk
17.05.2012 r., godz. 15.45

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni głębinowej, pobór wody podziemnej ze studni w m. Nieborzyn gm. Czerwińsk n/Wisłą
09.05.2012 r., godz. 08.35

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni głębinowej, pobór wody podziemnej ze studni m. Goławin gm. Czerwińsk n/Wisłą
30.04.2012 r., godz. 14.50

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Czerwińsk n/Wisłą na przebudowę rowu
24.04.2012 r., godz. 14.30

Obwieszczenie Starosty Płońskiego - wydanie pozwolenia zintegrowanego dla „CEDROB” S.A. Ciechanów - Wytwórnia Pasz w Raciążu
20.04.2012 r., godz. 11.40

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w Drozdowie gm. Raciąż
16.04.2012 r., godz. 14.45

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wylot ścieków oczyszczonych do rzeki Raciążnicy oraz odprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowych z obiektu rekreacyjno – hotelowego gm. Sochocin
04.04.2012 r., godz. 11.40

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
00.00.0000 r., godz. 00.00

Marsz Gwiaździsty
Przewodnik historyczny Ziemi Płońskiej
Konsultacje Społeczne

Pytania do Starostów

Na pytania odpowiadają:

Starosta Płoński
Jan Mączewski
Starosta Powiatu Płońskiego

Wicestarosta
Andrzej Stolpa
Wicestarosta Powiatu Płońskiego

Newsletter

Zapisanie do newslettera

Zaproszenia

Kwiecień 2014
Dziś jest 24 kwiecień 2014 r.
ponwtośroczwpiąsobnie
 
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
 
Najbliższe zaproszenia:

Wykład PUTW
26.04.2014 r., godz. 11.00

VII Mazowiecki Konkurs Plastyczny „O Laur Sarbiewskiego
05.05.2014 r., godz. 17.00

Ogólnopolski konkurs poetycki ,,O laur Sarbiewskiego’’
09.05.2014 r., godz. 08.00

Multimedia

Powiat Płoński 2011-2013

Film

Archiwum filmów

Spotkanie noworoczne 2014

Galeria

Archiwum galerii

Banner Banner

Banner Banner

Monitor Polski

Dziennik Ustaw

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego


© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl, www: http://www.powiat-plonski.pl
Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies